keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Erityiset kiinnostuksen kohteet (EKKO)

Monilla autistisilla henkilöillä on erityisiä kiinnostuksen kohteita varsin varhaisesta iästä lähtien. Nämä kohteet voivat olla luonteeltaan pysyviä tai vaihdella ajan kuluessa. Kiinnostus voi liittyä esimerkiksi taiteeseen, musiikkiin, tietokoneisiin, liikennevälineisiin ja moniin muihin asioihin ja ilmiöihin. Joskus mielenkiinnon kohteeksi saattaa muodostua jokin hyvin erikoinen ja epätavallinen asia. Erityiset kiinnostuksen kohteet tuotavat iloa ja onnellisuutta autismikirjon henkilön elämään.

  • Katsokaa klippi ”Mun EKKO”  (kesto 1:58) ja keskustelkaa sen pohjalta miten erityiset kiinnostuksen kohteet rikastuttavat näiden henkilöiden elämää. Keskustelkaa myös omista mielenkiinnon kohteistanne.
  • Mitkä elokuva esittää Laurin kiinnostuksen kohteiksi? Millä tavalla elokuvassa kuvattiin Laurin kiinnostusta?

Vahvuudet
Autismikirjoon liittyy myös paljon vahvuuksia ja voimavaroja. Autismikirjon henkilöllä voi olla esimerkiksi erittäin hyvä yksityiskohtien erottelukyky, hyvä oikeudentaju ja joskus myös erityinen lahjakkuuus.

Pörriäisjuliste

 

Tulostettavan autismikirjojulisteen voi ladata täältä.

 

 

Kysymyksiä

  • Miten autismikirjoon liittyvät piirteet ilmenevät Laurissa?
  • Miten ympäristö onnistuu Laurin vahvuuksien tukemisessa?
  • Miten elokuva on mielestäsi onnistunut autismikirjon henkilön maailman kuvaamisessa?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miten autismikirjoon liittyvät piirteet ilmenevät Laurissa?

 

Miten ympäristö onnistuu Laurin vahvuuksien tukemisessa?

 

Miten elokuva on mielestäsi onnistunut autismikirjon henkilön maailman kuvaamisessa?