keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Olet ehkä kuullut puhuttavan autismista ja Aspergerin oireyhtymästä. Nämä ovat tunnetuimpia autismiin liittyviä diagnooseja. Moni on saattanut näistä kuullessaan ajatella niiden liittyvän enemmän lapsuuteen tai nuoruuteen. Näin ei kuitenkaan ole, vaan kyseessä on koko elämän mittainen oireyhtymä. Vuonna 2018 autismikirjon erilliset diagnoosit yhdistyvät, ja uusi diagnoosinimike tulee olemaan Autismikirjon häiriö. Tutkimusten mukaan noin 1 % väestöstä on autismikirjolla. Autismikirjon häiriö ilmenee hyvin yksilöllisesti. Voidaan sanoa, että kun olet tavannut autismikirjon henkilön, olet tavannut vasta yhden autismikirjon henkilön. Siksi puhutaankin kirjosta. Kaikki autismikirjon henkilöt ovat erilaisia ja he kokevat autismin eri tavoin. Osa pystyy elämään hyvin itsenäisesti, toiset taas voivat tarvita vahvaa tukea läpi elämän. Näiden ääripäiden väliin mahtuu vielä iso joukko muitakin autismikirjolla olevia ihmisiä.

Elokuvan Lauri on autistinen nuori mies.

Miten autismikirjo ilmenee?
Vaikka autismikirjo ilmenee jokaisella kirjon henkilöllä hyvin yksilöllisesti, on kaikkien autismikirjon henkilöiden käyttäytymisessä havaittavissa joitakin yhteisiä erityispiirteitä. Aspergerin oireyhtymä on yksi autismin kirjon diagnooseista.

Tietoa autismista ja aspergerin oireyhtymästä löytyy myös elokuvien Ben X ja Äärimmäisen lujaa ja uskomattoman läheltä sekä Superbroidi oppimateriaaleista.

  • Testatkaa tietojanne autismikirjo-tietovisan avulla.
  • Lukekaa Emmin tarina. Keskustelkaa sitten, miten Emmin aspergerin oireyhtymä vaikuttaa hänen elämäänsä.
  • Autismi- ja aspergerliiton sivuilta löytyy lisää henkilötarinoita autismikirjolta. Tutustukaa muutamaan tarinaan ja keskustelkaa miten erilaisia ihmisiä autismikirjoon mahtuu ja miten eri tavoin autismikirjo voi näyttäytyä.