keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Autismikirjon henkilölle voi olla vaikea ilmaista tunteitaan ja ymmärtää toisten tunteita. Hänelle voi tuottaa vaikeuksia tulkita toisten ihmisten ilmeitä ja eleitä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi vaikeutta muodostaa ystävyyssuhteita tai työelämässä tarvittavia ihmissuhteita. Autismikirjon henkilöllä voi olla vaikeutta katsekontaktin muodostamisessa sekä erilainen tapa reagoida ilmeillä ja eleillä. Autistinen henkilö ei välttämättä näytä tunteitaan ulospäin ja saattaa joskus käyttäytyä odottamattomasti. Hän saattaa lisäksi hakeutua pois muiden ihmisten läheisyydestä, koska kokee ihmispaljouden kuormittavana.  

  • Missä tilanteissa huomaat Laurin kuormittuvan?