keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Aino oli kulttuurisuvun jälkeläinen ja itsekin 
lahjakas pianisti. Hän rakastui 17-vuotiaana 
Sibeliukseen ja pyhitti elämänsä Jeanille, hänen 
musiikilleen ja perheelleen unohtaen omat 
kunnianhimonsa. 
 
a) Tutustukaa (mahdollisesti jo ennen 
elokuvan katsomista) kirjallisuuden ja 
internetin avulla Ainoon. Millainen ihminen 
hän oli? Mitä hän harrasti? Ketkä 
kuuluivat hänen perheeseensä? Mitä 
unelmia hänellä oli? Missä hän oli 
lahjakas? 
 
 
 
b) Millainen on elokuvan Aino? Mitä hän 
harrasti? Ketkä kuuluivat hänen 
perheeseensä? Mitä unelmia hänellä oli? 
Miten elokuvan antama kuva Ainosta 
eroaa siitä Ainosta, johon tutustuitte eri 
lähteistä lukemalla? Mitkä asiat kuvataan 
samalla tavoin? Mitä asioita elokuvassa 
halutaan tuoda erityisesti esiin Ainosta? 
Kerää Ainoon liittyvää materiaalia 
tarkastelemalla Ainon eleitä, puheita ja 
tekemisiä, muista lisäksi tarkastella 
muiden elokuvan henkilöiden repliikkejä 
hänestä, hänen kanssaan ja toimintaa 
hänen seurassaan. 
 
c) Millaista oli naisen elämä Ainon 
nuoruudessa? Etsikää elokuvasta 
sellaisia tilanteita, joissa Aino toimi tuon 
ajan naiselle poikkeuksellisella tavalla?