keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
1. Elokuvassa on musiikkia lähes tunti eli puolet sen 
kokonaiskestosta. Sibeliuksen teoksia on käytetty 
mahdollisimman paljon, mutta musiikin kalleus on 
rajoittanut koko tuotannon mukaan ottamista. On 
jouduttu tekemään valintoja. 
 
a) Tutustukaa elokuvassa kuultavaan Sibeliuksen 
tuotantoon. Valitkaa muutama, joita 
kuuntelette jo ennen elokuvan katsomista, 
esim. Sibeliuksen toinen sinfonia, 
Finlandia. Kirjoittakaa muutamalla 
ranskalaisella viivalla muistiin tunnelmia, 
joita kappaleet synnyttävät. Kun näette 
elokuvan, kuunnelkaa missä kohdissa 
nämä etukäteen kuuntelemanne teokset 
soivat? Kirjoittakaa ylös muutamia 
tunnelmia, joita ne synnyttivät elokuvassa. 
Verratkaa miten pelkän musiikin 
synnyttämät tunteet erosivat elokuvassa 
kuullun musiikin synnyttämistä 
tunnelmista. Mistä mahdolliset erot 
johtuivat? 
 
b) Tarkastelkaa mitä eri tehtäviä musiikilla 
on elokuvassa 
– luonnehtia henkilöä 
– kiinnittää katsojan mielenkiinnon 
tiettyyn tapahtumaan henkilöön eli 
tiedotus tapahtumista etukäteen 
– toimia vastakohtana elokuvan 
kuvasisällölle, esim. hiljaisuuden 
dramaattinen teho 
– synnyttää mielleyhtymä paikasta 
– ilmentää tunnetiloja 
 
Lähteenä käytetty ja lisää aiheesta: 
 
c) Mikä oli mielestäsi elokuvan musiikillisesti 
vaikuttavin, surullisin, hauskin tai iloisin, 
pelottavin, herkin kohtaus? Yritä miettiä 
myös syitä tuntemuksillesi. Vertailkaa 
synnyttivätkö samat kohtaukset samoja 
tunteita? Mistä luulette samanlaisuuksien 
ja eroavaisuuksien johtuvan? 
 
 
 
 
2. Musiikki…
 
a. Väreinä 
Elokuvan alussa ja lopussa on kohtaus, jossa 
Aino ja Jean ovat Ainolan puutarhassa ja 
kuuntelevat kurkiauran lentoa. Muistelkaa miten 
he kuvailivat kurkien ääntä. (A-duuri ja sininen) 
Sibeliuksella oli erikoinen kyky nähdä musiikki 
väreinä. Koettakaa löytää selitys tähän hänen 
lapsuudestaan. 
 
Sibeliuksen elämänkaari löytyy osoitteesta: 
 
– Sulkekaa silmänne ja kuunnelkaa luokkanne 
äänimaisemaa. Mitä ääniä kuulette, miten 
kuvailisitte niitä, miettikää niille väri, miltä ne 
näyttävät, minkä muotoisia ne ovat. Voitte jatkaa 
työskentelyä piirtämällä tai maalaamalla 
kuulemaanne, pitäkää silmät ainakin aluksi 
suljettuina. 
– Maalatkaa räsymatto, valitkaa värit musiikista 
jota kuuntelette (kso. Sibeliuksen lapsuus: 
ml
 
– Kuunnelkaa jokin Sibeliuksen sävellys ja 
maalatkaa se. Voitte aluksi kostuttaa paperin,
jolloin jäljestä tulee epätarkka. Keskittykää 
väreihin, muotoihin ja sommitteluun, älkää 
esittävyyteen. 
 
– Kuunnelkaa ensin Sibeliuksen sävellys silmät 
suljettuina. Keskittykää kuunteluun ja antakaa 
mielikuvituksen lentää sävellyksen mukana. Mitä 
musiikki tuo mieleenne, mitä tapahtuu – missä? – keitä on läsnä? Kuvitelkaa olevanne valokuvaajia, jotka tallentavat tapahtuman filmille. 
Päätä itse minkä hetken sinä haluat ikuistaa ja 
”paina laukaisinta”. Maalaa tai piirrä ikuistamasi 
kuva. 
 
b. Kirjaimina 
– Kerätkää elokuvassa esiintynyttä musiikin 
sanastoa sanakirjaksi. Selvittäkää mitä mikäkin 
sana tarkoittaa. 
– Kuunnelkaa Sibeliuksen sävellys ja kirjoittakaa 
sen herättämistä tunteista, tunnelmista ja 
ajatuksista. Kirjoitus voi olla esimerkiksi runo, satu tai novelli. 
– Kuunnelkaa Sibeliuksen sävellys. Kirjoittakaa 
lapuille eri sanaluokkien sanoja. Kootkaa lapuista yhteinen kirjallinen tuotos. Voitte halutessanne sopia, että saa käyttää tietyn määrän apusanoja. 
 
c. Nuotteina 
– Miten Sibelius sävelsi teoksensa? Ottakaa 
selvää miten nykypäivän säveltäjät 
työskentelevät? 
– Säveltäkää itse, meissä kaikissa asuu pieni 
Sibelius! Kokeilkaa erilaisia tekniikoita 
(kännykkä, nuottiviivasto ja kynä, Ääninen, jokin 
soitin) ja lähestymistapoja (teema, kuva, 
kokemus, väri). Ääninen on sävellysympäristö