keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Sibeliuksen ystäväpiiriin kuuluivat Akseli Gallen-Kallela, Eero Järnefelt ja Pekka Halonen. Tutustukaa heidän teoksiinsa www.ateneum.fi. Valitkaa teos, jota tulkitsette eri tavoin. Kuvan lukeminen ja tulkitseminen on tapa hahmottaa maailmaa. Tässä eräs tapa lähteä tulkitsemaan, askeleet a:sta g:hen:

a) Katsokaa teosta. Mitä reaktioita ja 
tunnelmia, assosiaatioita ja omakohtaisia 
kokemuksia nousee? Miten ymmärrätte 
kuvan? Voitte kirjoittaa tai piirtää 
ajatuksianne. 
 
b) Ottakaa asiatiedot selville: tekijä, työn 
nimi, paikka, aika, työtapa, missä esillä. 
 
c) Purkakaa kokemuksenne eli 
ensivaikutelmat, mielleyhtymät ja 
tunnelmat. 
 
d) Selvittäkää mistä kuva rakentuu. Tutkikaa 
sommittelua ja pintoja: pisteitä, viivoja, 
pintoja, kokoa, muotoa, asentoa, rytmiä, 
tilaa, värejä. 
 
e) Tarkastelkaa symbolista sisältöä: 
vertauskuvat, esine- tai värisymboliikka, 
myytit. 
 
f) Miettikää teoksen temaattinen sanoma, 
idea, teema: Mitä siinä tapahtuu, onko 
nähtävissä yleispätevänä? 
 
g) Pohtikaa teoksen kontekstuaalista 
ulottuvuutta: taustaan ja syntyy 
vaikuttaneita seikkoja, kuten yhteiskunnan 
tai kulttuurin merkitystä. 
 

 
 
h) Matkan varrella voidaan pysähtyä ja 
työskennellä kuvallisesti: 
 mielikuvia ja kokemuksia kuvaksi 
 sukellus kuvan sisään, kukan 
henkilöistä olen, mitä ajattelen, 
mitä tapahtui ennen entä jälkeen 
kuvan… 
 pelkistetään sommittelua ja 
pintoja, tehdään abstrakti versio 
teoksesta 
 rajataan rajaimella kiinnostava 
kohta teoksen sisältä, tutkitaan 
sen värejä, muotoja ja 
sommittelua 
 kollaasin keinoin kiinni 
kontekstuaalisuuteen 
 installaatio, mobile, veistos 
symboliikasta