keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Sodan ja rauhan lapset (2024). Kuva: Museovirasto.

1) Elokuvassa Sodan ja rauhan lapset näytetään paljon 1920-ja 1930-lukujen propagandamateriaalia lasten ja nuorten kasvatuksesta. Mitkä tahot tätä materiaalia tuottivat, ja missä sitä esitettiin suomalaisille? 

2) Elokuvaan tai uutisfilmiin pääseminen oli 1920–1930-luvuilla harvinaista.  

 • Pohdi, miten elokuvassa Sodan ja rauhan lapset näkyviä lapsia ja nuoria on valmisteltu esimerkiksi uutisfilmien kuvauksiin. Millaisia neuvoja heille on saatettu antaa esiintymisestä, pukeutumisesta tai puhumisesta kameran edessä? 
 • Kuinka realistisesti uutisfilmit ja elokuvat kuvaavat mielestäsi lasten ja nuorten elämää? Mitkä seikat vaikuttavat niiden luotettavuuteen historian lähteenä?   

3) Elokuvassa oli otteita uutisfilmeistä ja nuoren itse kirjoittamasta päiväkirjasta. Vertaile lähteitä. 

 • Mistä näkökulmasta uutisfilmeissä tarkastellaan nuorisoa? Mikä on niiden tavoite tai tarkoitus? 
 • Mistä näkökulmasta nuori tyttö tarkastelee asioita päiväkirjassaan? Mikä on kirjoittamisen tarkoitus? 
 • Kumpi lähde sinusta on luotettavampi, uutisfilmit vai päiväkirja? Perustele vastauksesi. 
 • Voiko lähteitä käyttää rinnakkain tutkiessaan historiaa? Mitä hyötyä siitä voisi olla? 

4) Erilaiset järjestöt antoivat 1920–1930-luvuilla panoksensa lasten kasvatukseen. Millaisia kasvatustavoitteita havaitsit elokuvassa mainituilla järjestöillä: 

 • Mannerheimin lastensuojeluliitto (elokuvassa tätä vuonna 1920 perustettua järjestöä kutsutaan nimellä Mannerheim-liitto) 
 • Suomen rauhanliitto (perustettu vuonna 1907) 
 • Mitä eroa havaitset näiden järjestöjen kasvatukseen liittyvässä ideologiassa? Pohdi, mistä erot johtuvat. 

5) Ohjaaja Ville Suhonen kuvaa elokuvassa Sodan ja rauhan lapset maailmansotien välisen kauden kasvatusta ja mielialoja Suomessa. 

 • Ottaako elokuva mielestäsi kantaa lasten kasvatukseen? Millä tavalla?  
 • Mikä on mielestäsi elokuvan sanoma, mitä sen kautta halutaan sanoa katsojalle?