keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Käsitelkää elokuvan kohtauksia eri työtavoin. Voitte sopia yhdessä tarkasteltavat kohtaukset tai käyttää seuraavia esimerkkejä:
 
Kohtaus 1: Erimielisyyttä hylkeestä 
Noora on sukeltelemassa hylkeenpoikasen kanssa. Ludvik tähtäilee aseellaan hyljettä, mutta osuukin Nooraa korvalehteen. 
 
Kohtaus 2: Jossa selviää kuka on kukin
Tilanne Nooran kotitalon pihassa, jossa selviää, että ”saksalaisturistit” ovat interpolin poliiseja ja Jens, Marit ja Kristian osallisia huumausaineiden salakuljetukseen. 
 
Vaihtoehtoisia työskentelytapoja: 
 
Stillkuva eli pysäytyskuva on pysäytetty asento tai ihmisten muodostama asetelma, jonka tarkoituksena on esittää jostain tilanteesta tai asiasta olennainen: asetelma, ilmeet ja asennot osoittavat korostetusti roolihahmojen suhtautumista ilmiöön tai yksilöiden suhtautumista toisiinsa. Mukaan voidaan ottaa myös ajatuspuhetta, jolloin kuvaan voidaan liittää henkilöiden ajatusääntä tai puhetta. Joku ulkopuolinen voi käydä koskettamassa asetelmassa olevaa henkilöä, jolloin hän saa kertoa, mitä juuri sillä hetkellä ajattelee. 
 
Kuuma tuoli -harjoituksessa ryhmä haastattelee roolihahmoksi eläytyvää vapaaehtoista esittäjää tai esittäjiä. 
Tarkoituksena on saada uutta tai syvempää tietoa ja ymmärrystä roolihahmon motiiveista, tunteista ja aikomuksista. 
 
Lähde: Kanerva & Viranko: Aplodeja etsijöille. Näkökulmia draamaan sekä taidekasvatuksena että opetusmenetelmänä. Laatusana Oy/ Äidinkielen opettajain liitto 1997 s.134. 
 
Kirjoittaminen. Eläytykää jonkun henkilöhahmon asemaan ja kirjoittakaa kohtauksesta hänen näkökulmastaan. Entä millainen olisi hylkeen näkökulma asiaan? Kirjoittakaa vuoropuheluita eri henkilöiden välille. Miettikää, mitä haluatte henkilöiden kertovan. esim. Millaisia toiveita tai unelmia henkilöillä on? Mitä he pelkäävät? Millaisia asenteita heillä on? Kun kirjoitatte kohtauksia vuorosanoiksi, niin kirjoittakaa niille selkeä alku ja loppu, silloin niiden esittäminen on helpompaa. 
 
Kysymysten asettaminen. Valitkaa kohtauksista toinen ja laatikaa pareittain 1-2 kysymystä kohtaukseen liittyen. Keskustelkaa tarkasteltavasta kohtauksesta kysymysten avulla. Esimerkkejä kysymyksistä: Miksi nuoret epäilivät Nooraa huumepakettien kätkemisestä? Miten eri tavoin elokuvan henkilöt 
suhtautuivat hylkeisiin ja niiden ampumiseen? Miten Noora yritti suojella hylkeenpoikasta? Miten elokuvan henkilöt suhtautuivat hylkeisiin ja niiden ampumiseen? Miksi paketin löytyminen oli nuorille niin tärkeää? Miten interpolin poliisit olivat päätyneet saarelle? Kertokaa, millainen tunnelma kohtauksessa oli ja miten se syntyi?