keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Suomeen juurtuneet 2023. Kuva: Mikael Pallasvirta.

Suomeen juurtuneet on dokumenttielokuva, jossa kerrotaan tarinaa oikeasta elämästä kuvattavaksi valittuja ihmisiä seuraten ja haastatellen. Kameran liikkeet ja elokuvan ohjaukseen liittyvät valinnat muodostavat audiovisuaalisen kokonaisuuden, joka rakentuu elokuvantekijöiden valitsemista todellisuuden palasista. Tarinan ja sen henkilöiden ulkopuoliset seikat saattavat usein jäädä huomaamatta, jos elokuva vie mukanaan. Se on myös osittain elokuvantekijöiden tarkoitus; saada katsoja eläytymään katsomiskokemukseensa elokuvallisia keinoja käyttäen ilman, että katsoja itse niitä välttämättä huomaa.  

Dokumenttielokuva tarkastelee todellisuutta tietystä näkökulmasta, johon kutsuu katsojaa samastumaan. Katsojan tulee dokumenttielokuvaa tulkitessaan ja arvioidessaan pohtia sen todenmukaisuutta ja sitä, minkälaisena todellisuus esitetään. Tämän ei tarvitse olla monimutkaista, usein jo nähdyn kuvailu auttaa ymmärtämään elokuvan luomaa todellisuutta ja sen tekijöiden pyrkimyksiä. 

Tehtäviä

 1. Pohtikaa yhdessä
  Mikä saa teidät tunnistamaan elokuvan dokumenttielokuvaksi? Vastaako elokuva käsitystänne dokumenttielokuvasta? Miten se eroaa muista dokumenttielokuvista, joita olette katsoneet? 
 1. Kameran liike kohdistuu elokuvassa ensisijaisesti sen keskeisiin henkilöihin. Mitä muuta kamera kuvaa toistuvasti? Mihin muuhun siinä kiinnitetään visuaalisesti huomiota? 
 1. Suomeen juurtuneet on melkein kaksi tuntia pitkä dokumenttielokuva. Jos se olisi puolet lyhyempi, minkälaisia elokuvallisia ratkaisuja sen tekijät joutuisivat tekemään, jotta se toimisi edelleen kokonaisuutena? Mitä leikattaisiin pois? Mitä olisi mielestäsi tärkeintä säilyttää? 
 1. Tiedonhakutehtävä (lukiolaisille)
  Dokumenttielokuvaa on käytetty historiassa myös tarkoituksellisesti muokkaamaan ihmisten käsityksiä totuudesta kyseenalaisin keinoin. Hae tietoa tapauksista, joissa dokumenttielokuvaa on käytetty propagandana. Muistakaa, että tarinan esittäminen, tai todellisuuden kuvaaminen jostain tietystä näkökulmasta ei usein ole propagandaa, vaan normaalia elokuvantekoa, jossa tekijän tyyli ja näkemykset tulevat esille hänen valitsemillaan tavoilla. 
 1. Ryhmätehtävä (lukiolaisille)
  Hankittuanne tietoa dokumenttielokuvan vaihtoehtoisista pyrkimyksistä, keskustelkaa ryhmissä dokumenttielokuvien mahdollisista ongelmista. Miten erottaa objektiivisuuteen pyrkivä dokumenttielokuva propagandasta? Voiko tällaista erottelua edes tehdä? Miten propagandistin erottaa vakavasti otettavasta dokumentaristista, jolla on vahvoja näkemyksiä tutkimusmateriaaliensa rehellisestä tulkinnasta? 
 1. Tiedonhakutehtävä (yläkoululaisille)
  On olemassa dokumenttielokuvan alalaji ‘mockumentary’, joka toimii hieman erilaisista lähtökohdista kuin Suomeen juurtuneet. Etsikää tietoa tästä erikoisesta tyylilajista ja pohtikaa dokumenttielokuvan suhdetta todellisuuteen ja sen kuvaamiseen elokuvan keinoin. 
 1. Ryhmätehtävä (yläkoululaisille): Medialukutaito on tärkeä kansalaistaito, johon oleellisena osana kuuluu kriittinen medialukutaito. Jakakaa ryhmissä tiedonhakutehtävän herättämiä pohdintojanne, ja keskustelkaa medialukutaidosta dokumenttielokuvan katsojan näkökulmasta. Miten erottaa fakta fiktiosta elokuvaa katsoessa? Osaisitko erottaa dokumentin ‘mockumentista’? 
 1. Elokuva-analyysitehtävä
  Katso jokin valitsemasi dokumenttielokuva ja vertaa Suomeen juurtuneet -elokuvaan. Kirjoita lyhyehkö teksti (noin 500 sanaa), jossa erittelet näiden kahden elokuvan tapoja esitellä aiheensa. Voit keskittyä teknisiin asioihin, kuten kameran liikkeisiin, leikkauksiin ja arkistomateriaalien käyttöön (vanhat kuvat, videot, lehtileikkeet yms.), mutta voit myös kiinnittää enemmän huomiota tapoihin, joilla elokuvan kohteet puhuvat itsestään ja elämästään. Voit pohtia mm. seuraavia kysymyksiä: Minkälaisina elokuva haluaa esittää henkilönsä? Mitkä teemat korostuvat? Miten kameran avulla pyritään korostamaan erilaisia tunteita tai asioita henkilöiden elämästä? Mitä elokuva jättää kertomatta? Mitkä asiat toistuvat elokuvassa? Kenelle elokuva on suunnattu? Onko elokuvalla jokin sanoma?