keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Suomeen juurtuneet 2023. Kuva: Arto Halonen.

Koripallo on elokuvan keskeinen teema, joka kietoo yhteen Latimerin ja Huffin perheiden tarinat. Ammattiurheilu sisältää runsaasti harjoittelua, toistoja, paineita, rasitusta, uhrauksia, sitoutumista ja sopeutumista. Isät Latimer ja Huff tulivat Suomeen koripalloilu-uransa vuoksi, mutta jäivät tänne perheensä takia. Elokuvassa pohditaan urheilun ja perhe-elämän suhdetta; nämä kaksi teemaa ovat dokumentin keskiössä. Molemmat luovat yhteenkuuluvuutta ja tarjoavat ihmisille yhteisön, josta usein haetaan merkityksellisyyttä elämään. Ervin sr:n ja Leonin kohdalla nämä kaksi ovat erottamattomia osia heidän elämäänsä Suomessa. Ilman koripalloa he eivät olisi päätyneet tänne; ilman perhettä he eivät välttämättä olisi jääneet.  

Tehtäviä

 1. Pohtikaa yhdessä
  Mitä Ervin sr:n ja Leonin tarinat mielestänne kertovat ammattiurheilusta? Miten nämä tarinat eroavat Shawnin ammattiurasta, jota dokumentissa seurataan tiiviisti? Löydättekö yhtäläisyyksiä ammattikoripalloilun ja Ervin jr:n valitseman muotisuunnittelijan ammatin välillä? 
 1. Shawn Huff on suomalaisen koripalloilun suurimpia nimiä. Miten hän tuo elokuvassa esiin ammattiurheilun ja perheen välistä suhdetta? 
 1. Tiedonhakutehtävä
  Ammattiurheilijan elämään liittyy rahan ja maineen lisäksi myös paljon ongelmia. Urheilijat loukkaantuvat, uupuvat ja joutuvat harjoittamaan ammattiaan jatkuvan paineen sekä kurin alaisuudessa. Etsikää esimerkkejä, jossa ammattiurheilijat ovat itse tuoneet esiin näitä ongelmia. Miten he puhuvat tai kirjoittavat urallaan kohtaamista vastoinkäymisistä ja haasteista? Mitä he ovat tehneet pyrkiessään ratkaisemaan näitä ongelmia? Löysittekö tietoa, josta voisi olla hyötyä myös ‘tavallisten’ ihmisten hyvinvointia ajatellen? 
 1. Yksi ammattiurheilun haasteista on eläköityminen ja mielekkyyden löytäminen elämälleen uran päättymisen jälkeen. Elokuvassa perhe esitetään voimavarana. Miten Ervin sr ja Leon käsittelevät elämäänsä ammattiuran jälkeen? Mitä yhteistä on ammattiurheilun tarjoamalla yhteisöllä ja perheellä? 
 1. Itsereflektiotehtävä
  Mikä on oma suhteesi urheiluun ja liikuntaan? Miten se vaikuttaa terveyteesi? Mitä voisit tehdä parantaaksesi elämänlaatuasi liikunnan avulla? (Huom. Vastaukset ovat ainoastaan oppilasta itseään varten, eikä niitä tarvitse jakaa, ellei oppilas itse tee siihen aloitetta. Tarkoituksena on saada oppilas ajattelemaan ja ymmärtämään itseään.) 
 1. Esseetehtävä
  Urheilua ja liikuntaa käsitellään usein hyvin kaksijakoisesti. Toisaalta tuodaan esiin ammattiurheilun kilpailullisuutta ja ammattiurheilijoiden huippusuorituksia; toisaalta liikunnan yleishyödyllisiä vaikutuksia jokaisen ihmisen elämään urheilullisuuden tasosta riippumatta. Urheilumaailman kilpailullisuus on osittain myös siirtynyt ‘tavallisten’ ihmisten elämään: liikuntaan liittyy yleisen hyvinvoinnin lisäksi myös suorituspaineita ja ulkonäkökeskeistä ajattelua, jotka vaikuttavat haitallisesti esimerkiksi mielenterveyteen. Kirjoita essee, jossa erittelet erilaisia tapoja parantaa suhdettamme urheiluun ja liikuntaan yhteiskunnassa.

  Vinkki: Voit esimerkiksi käsitellä urheilun ja liikunnan käsitteiden välistä suhdetta hyötyjen ja haittojen näkökulmasta. Voit myös tuoda esiin omaa suhdettasi urheiluun/liikuntaan ja käyttää omia kokemuksiasi osana argumentointia.