keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Sukupolvisuus, kieli ja identiteetti 

Suomeen juurtuneet 2023. Kuva: Joni Mikkonen.

Elokuvassa Latimerin ja Huffin perheiden isien ja poikien suhde toisiinsa sekä identiteettiin on vahvasti läsnä. Isät ovat Suomeen juurtuneita yhdysvaltalaisia, pojat Suomessa varttuneita suomalaisia. Isät kommunikoivat lähinnä englanniksi, pojat suomeksi. Kielen ja identiteetin esiin nostavat erot sukupolvien välillä ovat ilmeiset ja värittävät myös elokuvan kerrontaa.  

Tehtäviä

 1. Pohtikaa yhdessä
  Miten kielitaito vaikuttaa isien ja poikien mahdollisuuksiin ilmaista itseään elokuvassa? Kuinka isien ja poikien suhde suomalaisuuteen eroaa toisistaan? Mikä yhdistää näitä sukupolvien välisiä kokemuksia? 
 1. Elokuvassa seurataan tiiviisti etenkin Ervin jr:n ja Shawnin elämää ja uraa. Miten he tuovat esiin isiensä vaikutusta omaan elämäänsä?
 1. Shawn päätti isänsä lailla ryhtyä koripalloilijaksi; Ervin jr. puolestaan valitsi hyvin erilaisen ammatillisen suuntauksen. Mitkä asiat yhdistävät ja erottavat heitä toisistaan koripalloilijoiden lapsina? 
 1. Itsereflektiotehtävä
  Pohdi omaa suhdettasi elämän valintoihin ja mahdollisuuksiin. Mitkä asiat tuntuvat tulevan ulkopuolelta ja mitkä tuntuvat omilta? Kuinka nämä vaikuttavat elämääsi ja tuntemuksiisi? Miten elokuva sai sinut reflektoimaan omaa elämääsi? (Huom. Vastaukset ovat ainoastaan oppilasta itseään varten, eikä niitä tarvitse jakaa, ellei oppilas itse tee siihen aloitetta. Tarkoituksena on saada oppilas ajattelemaan omia valintojaan ja ymmärtämään itseään.) 
 1. Nykyään puhutaan paljon identiteetistä ja identiteeteistä. Mikä on käsityksesi identiteetin merkityksestä? Miten elokuvassa esitetyt henkilötarinat vastaavat käsitystäsi?  
 1. Tiedonhakutehtävä
  Etsi tietoa erilaisista tavoista määritellä identiteetti käsitteenä. Minkälaisia näkökulmia löysit? Miten elokuva mielestäsi kertoo identiteetistä ja/tai identiteeteistä? 
 1. Esseetehtävä
  Kieli on merkityksellinen osa meidän kaikkien elämää suhteessa sekä toisiimme että itseemme. Kirjoita essee kielitaidon merkityksestä omassa elämässäsi ja täydennä omia kokemuksiasi yleisemmillä pohdinnoilla kielitaidon merkityksestä suomalaisessa yhteiskunnassa. (Perustaso)

  TAI kirjoita essee kielitaidon merkityksestä suomalaisessa yhteiskunnassa ja täydennä havaintojasi henkilökohtaisilla kokemuksilla kielitaidon merkityksestä omassa elämässäsi. (Edistyneemmille)