keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Surun matka on aina matka sisäänpäin. Surunkesyttäjät, 2021. Kuvaaja Päivi Kettunen. ©Koko Production oy
  1. Muistele elokuvan kuvakerrontaa. Millä sanoilla kuvailisit sitä? Millaisia kuvia sinulla jäi mieleen? Millaiset kuvat elokuvassa toistuivat?

  2. Miten kuvakieli liittyy elokuvan teemoihin? Näkyykö suru millään tavalla elokuvan kuvakielessä? Pohdi elokuvan kuvakielessä esiintyvää symboliikkaa seuraavien kuvien kautta: 
    Mitä mielestäsi elokuvassa symboloi a) Musta huntu b) autioitunut huone c) juokseva hevonen d) mateleva kilpikonna e) vastasyntynyt vauva?

  3. Millaisia asioita kuvassa nähdään haastattelukatkelmien aikana, kun hahmot puhuvat surustaan? Mitä puolestaan ei näytetä katsojalle? Näytettiinkö elokuvaan haastateltuja ihmisiä paljon vai vähän? Miksi uskot, että tällainen ratkaisu tehtiin?

  4. Muistele vielä elokuvassa näkemiäsi kuvia ihmisistä ja asioista. Tapahtuiko kuvissa paljon? Oliko kuvissa paljon liikettä? Entä itse kameratyö – liikkuiko kamera paljon vai pysyikö se paikoillaan? Löydätkö kameratyöstä yhteyksiä elokuvan tematiikkaan?

  5. Eroaako Surunkesyttäjät-elokuvan visuaalinen ilme muista näkemistäsi dokumenttielokuvista? Jos eroaa, niin miten?

6. Muistatko, millainen elokuvan äänimaailma oli? Tukiko elokuvan äänimaailma kuvien luomaa tunnelmaa?