keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Surunkesyttäjät, 2021. Kuvaaja Päivi Kettunen ©Koko Production oy

Tunteiden ilmaisu ja käsittely on yhteiskunnassamme vahvasti sukupuolittunut ilmiö. Lue seuraava sitaatti Surunkesyttäjät-dokumentissa kuullusta henkilöhaastattelusta ja pohdiskele surun sukupuolittuneisuutta tehtävän lopusta löytyvien kysymysten kautta. Valitse kysymyspaketeista yksi ja vastaa kaikkiin teeman kysymyksiin.

“Aatellaan, et semmoinen ihminen ei hallitse itseensä, jos vaikka itkee jossain. Ajatellaan, et siin ihmises on jotain vikaa. On niin harvoi paikkoi mis se on sallittua. Kaupungilla ku sanotaan, et se on niiku miehen tila. Et siel pätee miesten säännöt, et ei saa itkeä – mikä haavoittaa sekä miehiä että naisia. Future is female. Tunteellisuus ja tunteiden huomioonottaminen, se on kasvussa. Tulevaisuus on sen takii female, koska tässä yhteiskunnassa ihmiset voi tosi huonosti. Tunteet mielletään naisellisiks ja järki miehen ominaisuudeks. Usein just se mikä on sil naiselle laitettu, ni sit se on huonompi tai pimeempi, pahempi, heikompi. Yhteiskunnan pitäis olla enemmän myös tunteita huomioonottava.“


a. Miesten ja naisten tunteet

Mitä tarkoittavat edellisessä sitaatissa mainitut “miesten säännöt”? Pätevätkö naisten tunneilmaisuun erilaiset normit? Miksi näin on? Millä tavalla tällaiset säännöt voivat olla haitallisia ihmisen tunne-elämälle? Millaisia haitallisia ilmiöitä tunteiden binääriseen sukupuolittamiseen liittyy?

b. Julkiset tunteet

Mitä tunteita koet hyväksyttävänä ilmaista koulussa tai kaupungilla? Entä millaista tunneilmaisua ei katsota hyvällä? Onko sukupuolella mielestäsi vaikutusta siihen, millaisia tunteita saa ilmaista julkisella paikalla? Pitäisikö näin olla? Saako julkisessa tilassa itkeä? Voisitko itse itkeä julkisella paikalla? Miksi, miksi et? 

c. Tunteva yhteiskunta

Onko yhteiskunta mielestäsi enemmän järjen vai tunteiden mukaan järjestäytynyt? Miten yhteiskunta voisi ottaa ihmisten tunteet paremmin huomioon? Millainen on tunteva yhteiskunta? Millaisilla yhteiskunnallisilla muutoksilla tunneilmaisulle annettaisiin enemmän tilaa? Mitä tarkoittaa “future is female”?