keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Surunkesyttäjät, 2021. Kuvaaja Päivi Kettunen. ©Koko Production oy
1. Kieltäminen
2. Viha 
3. Kaupankäynti
4. Masennus
5. Hyväksyminen
Surun viisi vaihetta
  1. Psykiatri Elizabeth Kübler-Ross kirjoitti kirjassaan On Death And Dying (1969) surun viidestä vaiheesta: kieltämisestä, vihasta, kaupankäynnistä, masennuksesta ja hyväksymisestä. Alun perin vaiheiden oli tarkoitus kuvata tunteita, joita kuolemansairas ihminen kohtaa omaa kuolemaansa koskien. Sittemmin mallia on sovellettu havainnollistamaan myös surutyötä – läheisen kuoleman kanssa elämistä ja siitä ylitse pääsemistä. Käykää viiden vaiheen mallin esittämät vaiheet läpi yhdessä ja keskustelkaa siitä, millaista käyttäytymistä kuhunkin vaiheeseen voisi liittyä. 

  2. Teorialla ei ole empiiristä tutkimusta tukenaan, ja sitä pidetään monin tavoin vanhentuneena. Tästä huolimatta sitä sovelletaan yhä usein kuoleman, suremisen ja surutyön käsittelyssä. Vaikuttaako viiden vaiheen malli mielestäsi uskottavalta? Mitä puutteita siinä mielestäsi on? Käytä argumenttiesi tukena Surunkesyttäjät-dokumentin henkilöhaastatteluja. Muistatko dokumentin haastatteluista jotakin sellaista, josta tunnistat jonkun Kübler-Rossin esittämistä viidestä vaiheesta? Entä jotakin sellaista, mikä kumoaisi viiden vaiheen teorian uskottavuuden? Voisiko surun viiden vaiheen mallia soveltaa muunlaiseen kuin kuolemasta aiheutuvaan suruun?

Lisätietoa surusta ja apua selvitymiseen MIELI ry:n sivuilta.