keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Tunteet elokuvassa ja itsessä

Opetushallituksen Tunteesta tunteeseen -ohjaajan oppaassa kuvataan tunnetaitojen vaikutusta seuraavasti:

Tunnetaidot kietoutuvat ihmisen kehitykseen monin tavoin. Ne vaikuttavat

 • sosiaaliseen kyvykkyyteen ja koulusuoriutumiseen
 • suosittuna tai epäsuosittuna olemiseen
 • kykyyn jakaa omastaan
 • taitoon auttaa muita
 • tunteeseen omasta kyvystä ratkaista ongelmia (ratkaisukeskeisyys)
 • kykyyn pyytää tunne-elämän pulmissa apua perheenjäseniltä tai läheisiltä
 • suhtautumiseen vanhempia ja yhteiskuntaa kohtaan
 • terveyteen aikuisiällä
 • työuran kehittymiseen
 • päihteiden käytön määrään
 • väkivallattomuuteen.

1. Miettikää yllä olevaa listausta apuna käyttäen, miten tunnetaidot näkyvät System Crasher -elokuvan hahmoissa.

2. Tutkikaa Mieli – Suomen Mielenterveys ry:n Vuorovaikutus ja käyttäytyminen -sivua. Katsokaa sivulta video ”Nuoren mielen ensiapu: aggressiivisuus”.
Pohtikaa videon pohjalta aggressiota.

 • Mikä on sopivaa vihanilmaisua ja mistä mallit tunteiden ilmaisemiseen tulevat?
 • Miten omista tunteista voi viestiä muille ja miksi se on tärkeää?
 • Pohtikaa ns. vaikeiden tai epäsopiviksi koettujen tunteiden tunnistamista ja nimeämistä. Miksi se on joskus vaikeaa?
 • Millaiset teot voivat muuttaa kielteiset tunteet myönteisiksi? Miksi on hyvä, että osaa kertoa kavereille tai perheenjäsenille omista tunteista ja siitä, mistä ne johtuvat?

3. Benni on energinen, nopeaälyinen ja impulsiivinen. Millä muilla adjektiiveilla kuvailisitte häntä? Miksi Benni saa kohtauksia? Mikä ajaa niihin?

4. Bennin tunteet: mitä tunteita Benni kokee? Käyttäkää apuna Mieli ry:n Tunteiden tuulimyllyä.