keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Sukupuolivähemmistöt. Sukupuolivähemmistöt tarkoittavat niitä ihmisiä, joiden sukupuoli tai sen ilmaisu ei jollain tavalla vastaa normatiivisia käsityksiä sukupuolesta. Tähän ryhmään kuuluvat transsukupuoliset, transvestiitit, muunsukupuoliset ja intersukupuoliset.

Transsukupuolisuus. Transsukupuolisen ihmisen kokemus omasta sukupuolestaan ei vastaa hänen syntymässä määriteltyä sukupuoltaan. Transsukupuolinen ihminen voi korjauttaa kehoaan vastaamaan kokemaansa sukupuolta. Usein tämä tapahtuu hormonien avulla ja kirurgisesti. Transsukupuoliselle on tärkeää, että hänet kohdataan siinä sukupuolessa, jota hän kokee olevansa, minkä vuoksi sukupuolen korjauksen sosiaaliset ja juridiset puolet ovat myös tärkeitä. Aiemmin puhuttiin transseksuaalisuudesta ja sukupuolen vaihtamisesta, mutta nämä termit ovat vanhentuneita.

Muunsukupuolinen tai transgender on henkilö, joka ei välttämättä koe, että pelkästää ”nainen” tai ”mies” olisi hänen sukupuoltaan kuvaava termi. Osa muunsukupuolisista kokee olevansa jotain miehen ja naisen välillä, osa taas kokee olevansa jotain täysin muuta. Joku voi myös kokea, ettei hänellä ole sukupuolta. Osa muunsukupuolisista tarvitsee samoja korjaushoitoja, kuin transsukupuoliset. On hyvä huomata, että suomenkielessä ja englanninkielessä sana ”transgender” tarkoittaa eri asiaa. Englanninkielessä termillä tarkoitetaan transihmistä tai transsukupuolista, mutta suomenkielessä termi on muunsukupuolista vastaava käsite.

Cis-sukupuolinen ihminen. Cisihminen tai cissukupuolinen on lyhyesti sanottuna ihminen, joka ei ole transihminen. Termejä cismies ja cisnainen käytetään kuvaamaan niitä ihmisiä, jotka ovat tyytyväisiä heille syntymässä määritettyyn sukupuoleen. Etuliite ”cis” äännetään [sis]. Sana on otettu käyttöön latinasta, jossa on se on vastakohta termille ”trans”.

Sukupuoli-identiteetti. Sukupuoli-identiteetti tarkoittaa ihmisen omaa kokemusta sukupuolestaan tai sukupuolettomuudestaan.

Sukupuolinormi. Sukupuolinormatiivisuus tarkoittaa, että yhteiskunta ja kulttuuri rakentuvat stereotyyppisille oletuksille, että ihmiset ovat tai heidän tulisi olla naisia tai miehiä ja käyttäytyä oletetusti naisille ja miehille tyypillisellä tavalla.

Sukupuolen korjaushoito Suomessa. Sukupuolen korjaushoito tarkoittaa sitä, että ihminen saa lääketieteellistä apua kehon piirteiden naisellistamiseen tai miehistämiseen tai ei-toivottujen sukupuolen kehollisten piirteiden lieventämiseen ja poistamiseen sekä juridisen vahvistuksen omaksi kokemalleen mies- tai naissukupuolelle. Sukupuolen korjaushoidon saa aloittaa alaikäisenä, mutta osa hoitomuodoista on mahdollisia vasta täysi-ikäisenä.

Syntymässä määritetty sukupuoli kertoo siitä sukupuolesta, joka henkilölle on määritetty hänen syntymässä. Ei ole suositeltavaa käyttää termejä, kuten ”oikea”, ”alkuperäinen” tai ”biologinen” sukupuoli, koska nämä termit voivat olla loukkaavia, vääriä tai hyvin harhaanjohtavia henkilöstä puhuttaessa. Huomaa, että henkilön syntymässä määritetty sukupuoli on usein arkaluonteinen tieto, jonka levittäminen loukkaa henkilön yksityisyyttä ja voi altistaa hänet syrjinnälle tai jopa vaarantaa hänen turvallisuutensa.

– Lähde: transtukipiste ja trasek

 

Keskustelun aihe

Jotkut haluavat luvan käyttää vanhentuneita ja loukkaavia termejä kuten transseksuaali tai sukupuolen vaihdos ja perustelevat sitä termien opettelemisen hankaluudella, yleisellä mielipiteellä (”transseksuaali on yleisemmin tunnettu”) tai sillä etteivät tarkoita pahaa. Miten voisitte perustella heille oikeiden termien käyttämisen tärkeyttä?