keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Elokuva-arvostelu on sekä tietoa että mielipiteitä välittävä teksti. Siinä esitellään elokuvaa ja sen taustoja sekä arvioidaan elokuvaa. Lähtökohtana on, ettei lukija tunne arvosteltavaa elokuvaa.

Anna elokuvan perustiedot. Elokuvasta on tapana kertoa nimen lisäksi ainakin ohjaaja, valmistumisvuosi ja -maa. Esittele elokuvaa niin paljon, että arvosteluasi on mahdollista seurata ja ymmärtää elokuvaa katsomatta. Kaikkia juonenkäänteitä ja ristiriitojen ratkaisuja ei silti pidä kertoa, lukija saattaa haluta nähdä elokuvan itsekin.

Arvostelua pitää koossa jokin perusajatus, jonka kirjoittaja haluaa lukijalle välittää. Se voi olla esimerkiksi elokuvasta tehty tulkinta tai oma näkemys elokuvan onnistumisesta.

Aloitus on kiinnostusta herättävä, lopetus harkittu. Faktat ja arviointi lomittuvat – mielipidettä ei kirjoiteta omaksi yksittäiseksi kappaleekseen tekstin loppuun.

Perustele näkemyksesi elokuvasta monipuolisesti ja havainnollisesti, siis poimi elokuvasta perustelut näkemyksillesi. Valitse sisällön painotukset ja näkökulma sekä tekstin sävy julkaisupaikan ja lukijakunnan mukaan. Voit kirjoittaa maltillisesti tai käskevästä, rempseästi tai asiallisesti, humoristisesti tai totisesti jne. Sävy syntyy mm. sanavalinnoista, vastakkainasetteluista, lauseiden ja kappaleiden rakenteista.

Otsikoi arvostelusi nasevasti. Voit halutessasi käyttää täsmentävää alaotsikkoa.

Tyypillisiä elokuva-arvostelun aineksia ovat esimerkiksi:

  • elokuvan valmistumisvaiheet; idean syntyminen, lähtökohtana olevat teokset jne.
  • tekijöiden taustat; ohjaajan ja näyttelijöiden aikaisemmat tekemiset yms.
  • elokuvan aiheen ja juonen esittely
  • elokuvan tulkinta: mistä elokuva perimmältään puhuu
  • elokuvan sijoittaminen johonkin lajiin ja elokuvan historiaan
  • toteutuksen esittely ja arviointi; lavastus, puvustus, leikkaus, ohjaus, jne.
  • roolisuoritusten arviointi

Elokuva-arvostelun ohjeet on laatinut suomen kielen ja kirjallisuuden lehtori Minna Hautaniemi.