keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Käsikirjoitus
Elokuvan ennakkosuunnittelun ensimmäinen vaihe on käsikirjoituksen työstäminen. Käsikirjoitus on elokuvan suunnitelma, jonka pohjalta tuotanto voi käynnistyä ja edetä. Käsikirjoitus on suunnitelma, jonka avulla elokuva kuvataan. Se toimii tekijöiden, kuten ohjaajan, näyttelijöiden, kuvaajan, yhteisenä työvälineenä, jonka pohjalta kukin työtään suunnittelee. Elokuvakäsikirjoitus voi olla alkuperäiskäsikirjoitus tai esimerkiksi näytelmästä tai romaanista sovitettu käsikirjoitus.

Mitä tarkempi käsikirjoitus on, sitä tehokkaammin elokuvan tuotanto eli itse kuvaukset sujuvat. Käsikirjoituksesta voidaan tehdä vielä kuvakäsikirjoitus ennen kuvauksia, jossa havainnollistetaan millaisin kuvin tarina aiotaan kertoa. Kuvakäsikirjoituksessa näkyy kuvakoko, kuvassa esiintyvät roolihahmot ja tapahtumat.

Käsikirjoittaja laatii elokuvan käsikirjoituksen useimmiten yhteistyössä elokuvan ohjaajan ja tuottajan kanssa. Joissakin tapauksissa elokuvan ohjaaja on myös elokuvan käsikirjoittaja. Käsikirjoittaja luo elokuvan tarinan, henkilöt ja dialogin, mutta vastuu elokuvan visuaalisesta ilmeestä on ohjaajalla. Ohjaaja voi myös kuvauksien aikana vielä muutella käsikirjoitusta tarpeidensa mukaan.

Juoni
Tarinat ja sadut tarjoavat monenlaisia toiminnan lähtökohtia. Yhtä satua voidaan tutkia ja työstää eri tavoilla, vaikkapa tarinoimalla, runoilemalla, näyttelemällä, kuvittamalla, rakentamalla sadun äänimaailmaa tai leikkimällä satua todeksi. Näin lapsi saa pohtia näkemäänsä ja selkiyttää samalla ajatuksiaan. Tarinoille on yhteistä juoni eli kertomuksen tapahtumat siinä järjestyksessä kuin ne tapahtuvat.

Kertovaan elokuvaan muodostuu useimmiten draaman kaari, joka koostuu alusta, keskikohdasta ja lopusta ("mutta ei välttämättä tässä järjestyksessä", kuten Jean-Luc Godard on todennut). Tyypillisimmillään elokuvan draama etenee seuraavasti: Tarinan alussa esitellään henkilöt ja tapahtumapaikka. Tapahtumat sysätään liikkeelle ja katsojalle annetaan viitteitä tapahtuma-ajasta. Elokuvan alussa ilmenee jokin ongelma tai ristiriita liittyen tarinan päähenkilöön. Katsojan mielenkiinto herätetään. Tarinan keskikohdassa kertomus etenee kohti tarinan huippukohtaa, jossa tapahtuu yllättäviä asioita. Lopussa päähenkilön asiat ratkeavat ja tarina saatetaan päätökseen. Hyvä voittaa ja paha saa palkkansa.

Oppimateriaaleja, joissa käsitellään juonta ja käsikirjoitusta:


Elokuvan hahmot
Elokuvaan eläydytään usein samastumalla henkilöhahmoihin, jotka antavat tarinalle hengen. Elokuvan henkilöhahmojen pyrkiminen kohti päämääriään sekä heidän tielleen ilmaantuvat esteet synnyttävät toimintaa ja vievät juonta eteenpäin. Toiminnaltaan ja tavoitteiltaan riittävän selkeät hahmot ovat tärkeitä tarinan kehittymisen kannalta, ja katsojan on helpompi seurata elokuvaa, jonka henkilöhahmot ovat loogisia.

Elokuvan päähenkilö on se, jolle elokuvassa sattuu ja tapahtuu. Hän saa elokuvan alussa tehtävän tai kohtaa asioita, joihin joutuu puuttumaan. Päähenkilön lisäksi elokuvassa on sivuhahmoja, jotka toimivat päähenkilön auttajina tai vastustajina. Vastustaja tai pahiksella on myös tärkeä merkitys elokuvan tarinassa, hän toimii sankarin vastavoimana ja pyrkii estämään sankaria saavuttamasta tavoitteitaan.

Oppimateriaaleja, joissa käsitellän elokuvan hahmogalleriaa: