keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Genret
Elokuvat jaetaan niille tyypillisten ominaisuuksien perusteella eri lajityyppeihin eli genreihin. Yhdistäviä piirteitä voivat olla vaikkapa juoni, hahmot tai elokuvalliset ilmaisukeinot. Tietynlaisissa elokuvissa kauan toistetut samnkaltaiset piirteet muodostuvat vähitellen lajityyppiä määritteleväksi konventioksi. Tunnettuja ja helposti tunnistettavia elokuvagenrejä ovat esimerkiksi kauhuelokuva, musikaali ja fantasia. Usein elokuvat sisältävät ominaisuuksia useista genreistä ja ne voidaankin luokitella edustamaan kahta tai useampaa genreä samanaikaisesti. Lisätietoa eri genretyypeistä saat täältä.

Oppimateriaaleja, joissa käsitellään genrejä:

Elokuva-arvostelu
Elokuva-arvostelu on sekä tietoa että mielipiteitä välittävä teksti: siinä esitellään elokuvaa ja sen taustoja sekä arvioidaan sitä. Elokuva-arvostelulta voi odottaa monia asioita. Toisaalta elokuva-arvostelun oletetaan kertovan uutuuselokuvasta, toisaalta arvostelun tulee välittää kirjoittajan arvio elokuvan onnistumisesta. Lähtökohtana on, ettei lukija tunne arvosteltavaa elokuvaa: elokuva-arvostelun lukijan pitäisi olla mahdollista ymmärtää elokuvaa sitä katsomatta. Arvostelua pitää yleensä koossa jokin perusajatus, jonka kirjoittaja haluaa lukijalle välittää.

Oppimateriaaleja, joissa käsitellään elokuva-arvostelua:

Elokuva-analyysi
Elokuva-analyysin tavoitteena on selvittää, mistä elokuvassa kaiken kaikkiaan on kyse. Kirjoittaja erittelee ja tulkitsee sitä, mitä hän on nähnyt elokuvassa ja mitä päätelmiä on tehnyt näkemästään. Analyysissa korostuu, että erilaiset katsojat tekevät samasta elokuvasta erilaisia päätelmiä. Elokuva-analyysi eroaa elokuva-arvostelusta − sen tarkoitus ei ole neuvoa lukijaa katsomaan tai olemaan katsomatta elokuvaa.

Kuten elokuva-arvostelussa, elokuva-analyysissä kerrotaan lukijalle elokuvan perustiedot (nimi, ohjaaja, valmistumisvuosi, laji), kerrotaan sen sisältö lyhyesti, esitellään henkiöt ja jotakin elokuvan kuvakerronnasta. Lisäksi käytetään runsaasti viittauksia elokuvaan oman tulkinnan tueksi. Yhdessä tekstissä ei voi sanoa kaikkea, eikä analyysi ole kokoelma irrallisia, sattumanvaraisia huomioita. Lisätietoa erilaisista elokuvan analysoinnin tavoista saat täältä.

Oppimateriaaleja, joissa käsitellään elokuva-analyysia: