keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Elokuvan The Kids Are All Right alussa eletään tyypillistä perheen iltapäivää: aikuiset ja nuoret kokoontuvat illallispöydän ääreen. Asetelma on tyypillinen amerikkalaisen elokuvan perhekuvauksissa. The Kids Are All Right hyödyntää kuitenkin kekseliäästi tuttua kaavaa ja esittää heteroydinperheen sijaan kahdesta naisesta, Nicistä ja Julesista, sekä heidän teini-ikäisistä lapsistaan, Laserista ja Jonista, koostuvan perheen. Lapset ovat syntyneet keinohedelmöityksellä, eivätkä ole koskaan tavanneet isäänsä. Laserin ehdotuksesta Joni kuitenkin ottaa yhteyttä isäänsä Pauliin, mikä käynnistää elokuvan keskeisen konfliktin. Elokuvan kantava teema onkin tavallisuuden rajojen pohtiminen, kyseenalaistaminen ja venyttäminen.

Jonin ja Laserin sekä heidän äitiensä perhemalli, sateenkaariperhe, on herättänyt viime vuosikymmeninä paljon keskustelua sekä kansainvälisesti että meillä Suomessa. Sateenkaariperheet eivät kuitenkaan ole uusi asia. Erilaisia perhemalleja on ollut aiemminkin, mutta ennakkoluulot ja –oletukset ovat peittäneet ilmiön olemassaoloa. Tällaisia ennakko-oletuksia voidaan avata myös heteronormatiivisuuden käsitteen kautta, joka viittaa siihen, että yhteiskunnassamme normaalina ja normatiivisena mielletään ensi sijassa heteroseksuaalisuus, heterosuhteet ja heteroseksuaalinen ydinperhe. Homo- ja biseksuaalisuus näyttäytyvät heteronormatiivisessa yhteiskunnassa usein poikkeavina, erilaisina ja marginaalisina. Sateenkaariperheiden lisäksi myös muut heteroseksuaalisesta ydinperheestä poikkeavat perhemallit, esimerkiksi uusperheet ja yksinhuoltajaperheet, jäävät usein marginaaliin.

Homo- ja lesboparien oikeudesta avioliittoon, adoptioon tai hedelmöityshoitoihin on käyty paljon keskustelua Suomessa. Lesbonaiset ovat Suomessa voineet saada hedelmöityshoitoja vuodesta 2006 alkaen ja homo- ja lesboparit ovat voineet rekisteröidä parisuhteensa vuodesta 2002 alkaen. Keskustelu on kuohunut erityisesti kesällä ja syksyllä 2010 homoliittojen kirkollisen vihkimisen ympärillä. Tiistaina 12.10.2010 YLE TV2:lla esitetty keskusteluohjelma Homoilta, jossa puhuttiin erityisesti kirkon suhteesta homoseksuaalien vihkimiseen, herätti suurta mediahuomiota.

 

Tehtäviä

1. Keskustelkaa yhdessä elokuvan nimestä The Kids Are All Right, Mitä elokuvantekijät ovat halunneet nimellä viestittää? Ovatko Joni ja Laser ”all right”?

2. The Kids Are All Right venyttää perhemalleja, jotka usein arkiajattelussa mielletään heteroseksuaalisiksi. Kerätkää elokuvasta kohtauksia, joissa mielestänne tapahtuu näin.

Esimerkkivastauksia löydät täältä.

3. Mainonnassa esitetään usein heteroseksuaalisia ydinperheitä. Etsikää lehdistä, televisiosta tai YouTubesta mainoksia, joissa esitetään heteroperheitä. Pohtikaa, voisiko mainokseen heteroperheen sijaan vaihtaa sateenkaariperheen/yksinhuoltajaperheen/uusioperheen jne. Miten mainoksen sanoma muuttuu vai muuttuuko se?  Etsikää myös sateenkaariperheitä tai yksinhuoltajaperheitä kuvaavia mainoksia – löytyykö niitä?