keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Tokasikajuttu on dokumentti, joka seuraa punk-bändi Pertti Kurikan Nimipäiviä. Elokuva on itsenäinen jatko-osa samojen tekijöiden ensimmäiselle Kovasikajuttu-dokumentille. Siinä tutustuttiin bändin jäsenten elämään ja punk-musiikkiin. Uuden elokuvan tärkeimpiä asioita ovat PKN:n suunnitelmat lopettaa esiintyminen ja bändin osallistuminen Euroviisuihin. Molemmat lisäävät median kiinnostusta bändiä kohtaan. Elokuvassa kuvataan myös yksityisiä hetkiä, kuten rumpali Tonin alkavaa rakkaussuhdetta.

1. Ketkä elokuvassa esiintyvät? Mitä tahoja elokuvassa esiintyy? Miten elokuvassa esiintyvät ihmiset/tahot tuodaan esille (onko tapa toista kunnioittava, joutuuko joku henkilö/taho huonoon valoon tai noloon asemaan)?

2. Mitä ajatuksia elokuvassa näytetty mediajulkisuus teissä herättää? Miten bändin jäsenet reagoivat mediahuomioon ja esiintymisiin? Miltä mediajulkisuus näyttää katsojasta?

3. Pohtikaa, millaisia haasteita ja yllätyksiä elokuvan tekijä ehkä kohtasi elokuvan tekemisen aikana. Minkälaisia valmisteluja elokuvan tekeminen on vaatinut. Onko mukana asioita, joihin tekijä ei ole voinut valmistautua etukäteen?
 

Dokumenttielokuvan tekijän vastuu ja etiikka

Dokumenttielokuvan aiheena on usein ihminen, se mitä hän tekee ja mitä hän sanoo. Mitä persoonallisempi ihminen on, sitä helpommin hän herättää huomiota ja sympatiaa.

Jouko Aaltosen mukaan dokumenttielokuvan tekijä on vastuussa ihmisestä, jota hän kuvaa. Fiktiossa roolihenkilöä ei enää ole, kun kuvaukset päättyvät. Mutta ihminen, joka esiintyi dokumentissa, jatkaa elämäänsä myös kuvausten loputtua. Elokuva ja sen julkinen esittäminen voivat vaikuttaa päähenkilön elämään sekä myönteisesti että kielteisesti.

Dokumenttielokuvan tekijän täytyy miettiä myös eettisiä kysymyksiä. Etiikalla tarkoitetaan tiedettä, joka tutkii moraalia. Tärkeimpiä asioita ovat moraaliset arvot ja normit sekä hyvän ja pahan käsitteet. Lisäksi etiikassa käsitellään oikean ja väärän ongelmia. Moraalilla taas tarkoitetaan yhteiskunnan ja yhteisön käsitystä hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä.

Aaltonen jaottelee dokumenttielokuvan eettiset kysymykset seuraavasti:

                   – tekijän rehellisyys omaa itseään kohtaan tekijänä ja taiteilijana

                   – tekijän eettisyys elokuvan kohdetta kohtaan

                   – eettiset kysymykset, jotka koskevat tekijän suhdetta yleisöön

                   – tekijän eettisyys rahoittajia kohtaan

Dokumenttielokuvalla ei ole kirjoitettua eettistä säännöstöä. Jokainen tekijä tekee itse valintansa suhteessa itseensä, kohteeseen ja yleisöön. Aaltosen mukaan monet dokumenttielokuvan tekijät luottavat intuitioonsa, kun he tekevät eettisiä päätöksiä. Usein päätöksiä tehdään jopa tiedostamatta.

4. Minkälaisia tunteita dokumenttielokuva herättää sinussa? Tuleeko mieleesi jokin tietty kohtaus tai henkilöhahmo?

5. Miten dokumentin tekijä suhtautuu ihmisiin, joita hän kuvaa? Miten hän lähestyy heitä? Saako joku henkilö paljon huomiota, jääkö joku toinen puolestaan sivuun? Nostetaanko jotain näkökulmaa esille muita enemmän?

6. Minkälaisia päätöksiä dokumentin tekijän on täytynyt tehdä niin elokuvan suunnittelu-, kuvaus- kuin leikkausvaiheessa? Onko dokumentissa kohtia, joissa tekijän etiikka nousee esille tai se voitaisiin jopa kyseenalaistaa?

Lähteet:

Aaltonen, Jouko (2011): Seikkailu todellisuuteen. Dokumenttielokuvan tekijän opas. Like.

Aaltonen, Jouko (2006): Todellisuuden vangit vapauden valtakunnassa. Like.