keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Vammaisten oikeudet ja esteettömyys

Niin elokuvissa Kovasikajuttu kuin Tokasikajuttu musiikin ohella kuvataan kehitysvammaisten ihmisten elämää. Bändin jäsenet asuvat tai ovat asuneet Lyhty ry:n kehitysvammaisten asuntolassa ja hyödyntävät yhdistyksen tarjoamia palveluja.

1. Tutustukaa Suomen YK-liiton sivujen kautta YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaan yleissopimukseen (Suomen YK-liitto: ”Vammaisten oikeudet”) sekä Invalidiliiton julkaisemaan käytännönläheiseen käsikirjaan (Invalidiliitto: ”YK:n vammaissopimus käyttöön! -käsikirja”) ja pohtikaa seuraavia kysymyksiä:
Minkälaiset asiat nousevat esille vammaisten oikeuksien kohdalla? Miten vammaisuus määritellään vammaisten oikeuksissa? Minkälaiset asiat ovat erityisen korostetusti esillä? Entä minkälaisia käytännön esimerkkejä ja esimerkkejä oikeusrikkomuksista nousee esille käsikirjassa? Minkälaisia ajatuksia vammaisten oikeudet teissä herättävät? Miten vammaiset on huomioitu omassa oppilaitoksessanne? Oletko joskus todistanut tilannetta, missä vammaista henkilöä on kohdeltu mielestäsi epäoikeudenmukaisesti?

2. Tutustukaa sitten uutisiin liittyen vammaisiin, vammaisuuteen ja vammaisten oikeuksiin. Minkälaiset asiat nousevat uutisissa esille? Kuka uutisen on kirjoittanut, minkälainen on kirjoituksen tyyli? Mitä uutinen haluaa välittää lukijalleen, minkälaisen näkökannan uutinen ottaa asian suhteen? Mitä ajatuksia ja tunteita uutinen herättää teissä?
Yle: ”Vammaiset”

Yle: ”Vammaisten oikeudet”

Helsingin Sanomat: ”Vammaiset”

3. Tutustukaa lopuksi vielä Ei myytävänä! –kansalaisaloitteeseen vammaisten oikeuksien turvaamiseksi. Mistä aloitteessa on kysymys, kuka tai mikä taho aloitteen on laittanut liikkeelle? Keitä kaikkia aloite koskee, kuka voi osallistua aloitteen tukemiseen? Mitä asiaa aloite ajaa? Mitä aloite vaatii toteutuakseen?

Esteettömyys

4. Pohtikaa aluksi, mitä ymmärrätte käsitteellä ’esteettömyys’. Keitä esteettömyys koskee, mitä asioita se pitää sisällään? Oletteko kohdanneet arjessanne tilannetta, missä esteettömyys olisi noussut esille? Miten esteettömyys tulee esille elokuvan ja siinä esiintyvien henkilöiden kautta?

5. Tutustukaa tämän jälkeen lähemmin esteettömyyteen ja sen eri ilmenemismuotoihin. Voitte lähteä liikkeelle Invalidiliiton ja Kehitysvammaisten tukiliitto ry:n sivuista, ja halutessanne voitte vielä jatkaa aiheen tutkimista laajemmin. Minkälaisia asioita esteettömyyden kautta nousee esille? Entä miten esteettömyys on esillä medioissa, esimerkiksi vammaisista uutisointien myötä? Mitä esteetön elämä merkitsee teille itsellenne?

6. Tutustukaa vielä Suomen YK-liiton Kansainvälisen vammaistenpäivän sivustoon ja tehkää sieltä tehtävät liittyen vammaisten oikeuksiin ja esteettömyyteen. Keskustelkaa tehtävien jälkeen niiden herättämistä ajatuksista ja tunteista.