keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Toimintaohjeita seksuaalista hyväksikäyttöä kohtaaville

Kuva: Johanna Onnismaa © Tuffi Films 2019.

Kysymys: Olen alaikäinen. Olen tullut seksuaalisesti hyväksikäytetyksi. Mitä minun kannattaa nyt tehdä?

Vastaus: Kannattaa kertoa aikuiselle. Parasta on ottaa yhteys ammattihenkilöön (esim. opettaja, kuraattori, terveydenhoitaja), myös poliisi neuvoo nimettömästi. Ei kannata jäädä hautomaan asiaa itsekseen, tietoa ja auttamistahoja löytyy internetistä. Aina voi myös soittaa terveysasemalle nimettömänä ja kysyä neuvoa.
——-
Kysymys: Ystäväni kertoi minulle tulleensa seksuaalisesti hyväksikäytetyksi. Mitä nyt kannattaa tehdä?

Vastaus: Auta ystävääsi ymmärtämään, että hän ei ole syyllinen tilanteeseen, eikä hänellä ole mitään hävettävää. Yksin ei ole hyvä kantaa salaisuutta ja luvata pitää niitä silloin, kun on kyseessä vaikkapa rikos. Voit hyvin kannustaa kertomaan asiasta aikuiselle tai ammatti-ihmiselle. Voitte yhdessä miettiä eri tahoja ja henkilöitä, kenelle puhua tapahtuneesta, niin että asia tulee asiallisesti käsiteltyä ja vietyä eteenpäin. Mikäli on kyseessä alaikäinen henkilö, on erityisen tärkeää tuoda asioita aikuisten tietoon.
——-
Kysymys: Olen opettaja. Oppilas on kertonut minulle tulleensa seksuaalisestihyväksikäytetyksi, miten nyt kannattaa toimia?

Vastaus: Kiitä oppilasta luottamuksesta ja siitä, että hän on uskaltautunut kertomaan kokemastaan asiasta. Korosta oikeutta avun hakemiseen ja sano ääneen, että vastuu ei ole nuorella itsellään. On hyvä rauhoittaa oppilasta ja sanoa, että on aikuisena auttamassa sekä turvaamassa. Lausu ääneen se, että uskot oppilasta. Asia tuntuu usein uhrille itselleenkin epätodelliselta ja kummalliselta. Oppilaalla on oikeus tietää, miten häneen liittyvien asioiden kulku menee, mutta on hyvä korostaa aikuisen vastuuta asianmukaisista ilmoituksista. Korosta, että vaikka asia on vaikea ja siitä voi tuntua vaikealta puhua, on silti parasta käsitellä sitä. Kerro, että hyvällä hoidolla tästä on mahdollista toipua ja selvitä.

Ohjeet ovat laatineet Tuffi Films ja Loisto setlementti ry: Helsingin Tyttöjen Talo ja Poikien Talo
 

Linkkejä:

Nuorten Exit: Miten voit auttaa kaveria, jonka epäilet kohdanneen seksuaalista kaltoinkohtelua?

MLL: Seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön muotoja

MLL: Apua seksuaaliseen häirintään ja väkivaltaan

Tyttöjen talo: Kun olet kokenut seksuaalista väkivaltaa – Opas nuorelle
 

Materiaalia opettajille:

Tyttöjen talo: Nuoren seksuaaliväkivaltaa kokeneen kohtaaminen ja auttaminen – Opas nuorten kanssa työskenteleville

Tasa-arvovaltuutettu: Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä oppilaitoksissa

Ei meidän koulussa – Tasa-arvovaltuutetun oppimateriaali seksuaalista häirintää vastaan yläkouluun, lukioon ja ammattioppilaitoksiin