keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Viron luonto on monimuotoisuudessaan ainutkertainen. Luonnosta löytyy useita lajeja, joita Suomessa ei juuri tavata. Linnuista esimerkiksi kattohaikara, keltahemppo ja pikkukiljukotka ovat Suomessa harvinaisia, mutta Virossa tavallisia. Suomalaiselle vieraita, mutta virolaisille tuttuja kasveja ovat puolestaan monet kämmekkälajit sekä karhunlaukka.

1. Monimuotoisuuden porinatuokio
Keskustelkaa ensin lyhyesti luonnon monimuotoisuudesta. Selitä oppilaille mitä luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan. Tämän jälkeen oppilaat nousevat ylös ja liikkuvat luokassa vapaasti. Sano hetken kuluttua jokin numero ja oppilaiden tulee muodostaa sen kokoisia ryhmiä. Anna oppilaille yksi aihe keskusteltavaksi muutaman minuutin ajaksi. Tämän jälkeen oppilaat taas liikkuvat luokassa vapaasti kunnes heille sanotaan uusi numero ja keskustelunaihe.

Keskustelunaiheet:

  • Mitä luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan?
  • Miksi luonnon monimuotoisuus on tärkeää eli miksi luonnossa on hyvä olla paljon erilaisia lajeja?
  • Mitä hyötyä luonnon monimuotoisuudesta on ihmiselle?
  • Miten luonnon monimuotoisuutta voi suojella?

Keskustelkaa lopuksi aiheista yhdessä ja oppilaat voivat jakaa ajatuksiaan.

2. Monimuotoisuustaulut
Tulosta WWF:n monimuotoisuustaulut
Tehtävän ohjeet: Lapuille on kirjoitettu seitsemän erilaista syytä suojella luonnon monimuotoisuutta. Lue syyt läpi yksi kerrallaan ääneen ja kiinnitä laput eri puolille tilaa näkyville. Alä selitä tauluja tässä vaiheessa, lue vain ne läpi. Anna osallistujille muutama minuutti aikaa pohtia syitä. Jokainen valitsee tänä aikana syyn, joka tuntuu hänestaä tärkeimmältä tai kiinnotavimmalta. Korosta, että tässä ei ole yhtä oikeaa vastausta vaan jokainen voi olla omaa mieltä asiasta. Kun kaikki ovat valinneet omansa ja menneet sen luo, anna saman lapun viereen menneille pari minuuttia aikaa keskustella keskenään, miksi he valitsivat tämän vaihtoehdon. Käy lopuksi vuorotellen kysyen läpi eri lappujen luona seisojilta, miksi he valitsivat juuri tämän syyn.

3. Ravintoketjujen rakentelua
Valitkaa yksi elokuvassa esiintynyt nisäkäs tai lintu ja rakentakaa ravintoketju tai -verkko lajin ympärille. Selvittäkää mitä kyseinen laji syö ja sen saalistajat. Jatkakaa ravintoketjua niin pitkälle kuin pystytte. Apuna tehtävässä voi käyttää joko tulostettuja tai piirrettyjä kuvia tai Syklin lajikortteja (SYKLI Environmental School of Finland).
Keskustelkaa ravintoketjuista ja monimuotoisuuden merkityksestä. Mitä tapahtuu, jos jokin laji katoaa ravintoketjusta tai -verkosta. Mitä kadonneen lajin ravintolajeille tai sen saalistajille käy?

4. Suokukon uhat ja monimuotoisuuden väheneminen
Elokuvassa mainittiin, että suokukko on vähentynyt Virossa. Suokukkojen määrä on vähentynyt rajusti myös Suomessa. Laji on molemmissa maissa suojeltujen listalla. Selvittäkää syitä suokukkojen määrän vähenemiseen. Syyt ovat samankaltaiset molemmissa maissa. Useiden vesilintujen kannat ovat vähentyneet meillä ja Virossa. Kuitenkin esimerkiksi rannikoilla pesivien valkoposkihanhien ja merimetsojen kannat ovat kasvaneet lähivuosina. Selvittäkää ja keskustelkaa miksi joidenkin lajien kannat vähenevät kun taas toisten kasvavat.

5. Monimuotoisuuskartoitus
Keskustelkaa ensin monimuotoisuuden merkityksestä. Tehkää tämän jälkeen joko a) Pihan monimuotoisuuden kartoitus tai b) Metsän monimuotoisuuden kartoitus.

a) Oppilaat tutkivat koulun tai oman pihansa monimuotoisuutta WWF:n kännykällä tai tabletilla tehtävän harjoitteen avulla. Oppilaat tutkivat pihan ominaisuuksia monimuotoisuuden näkökulmasta.

b) Tulostakaa Lahden kaupungin tekemä metsän monimuotoisuuden kartoituslomake ja lähtekää kartoittamaan oma lähimetsänne.
Tehtävä opettaa tunnistamaan metsän ikää ja erityispiirteitä. Tehtävän tavoitteena on lisätä arvostusta metsiä ja niiden erityispiirteitä kohtaan, lisätä havainnointikykyjä ja tarjota tehtävämateriaali eri metsien vertailuun. Samalla opitaan kartoitustekniikkaa.

6. Tutustu Metsähallituksen luontopalveluiden Lumoissa -oppaaseen, josta löytyy ohjeet ala-asteelle järjestettävään metsäpäivään ja tietoa opettajalle metsäluonnon monimuotoisuudesta.