keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

1. Kerratkaa elokuvassa esiteltyjä eläimiä ristikon avulla
Jos eläimen nimi ei vihjeestä huolimatta muistu mieleen, kannusta oppilaita etsimään tieto itse internetistä. Oppilaiden kanssa voi samalla käydä läpi hyvien hakusanojen muodostamista. Esimerkiksi ristikossa yhden eläimen vihje kuuluu: ”Pussimaisen pesän rakentava pikkulintu”. Hyviä hakusanoja ovat esimerkiksi ”pussi”, ”pesä” ja ”pikkulintu”. Käykää lopuksi oikeat vastaukset läpi.

2. Eläimet Viroksi
Tulosta Eläimet viroksi -liite ja leikkaa siitä irti suomenkieliset ja vironkieliset sanat. Oppilaiden tehtävä on yrittää arvata eläinten vironkieliset nimet ja yhdistää ne suomenkielisiin nimiin. Keskustelkaa tehtävän jälkeen, oliko nimien yhdistäminen helppoa vai vaikeaa. Oliko jonkun eläimen nimi erikoinen viroksi? Keskustelkaa viron- ja suomenkielen samankaltaisuudesta.

3. Tarina eläimestä
Jokainen oppilas valitsee yhden elokuvassa esiintyneen lajin. Oppilaat selvittävät perustiedot lajista, kuten ravinnon, elintavat, elinympäristön ja saalistajat. Oppilaat kirjoittavat lyhyen, mutta todenmukaisen tarinan eläimen päivästä tai vuodesta pyrkien kuvailemaan lajia mahdollisimman tarkasti. Kun tarina on valmis, oppilas valitsee toisen elokuvassa esiintyneen lajin, joka poikkeaa ensimmäisestä lajista mahdollisimman paljon. Oppilaat sijoittavat uuden eläimen kirjoittamaansa tarinaan niin, että he korvaavat vanhan lajin nimen uuden lajin nimellä, mutta jättävät tarinan muuten ennalleen. Näin syntyy tarinoita, joissa voi olla esimerkiksi kuningaskalastaja, joka pudottaa sarvensa. Tarinoiden on tarkoitus olla hassuja. Oppilaat lukevat tarinat toisilleen ja muut yrittävät arvata mikä oli alkuperäinen eläin. Voitte käyttää Eläimet viroksi -tehtävän liitettä apuna eläinten valinnassa.

4. Hirven elämä
Hirvi on Suomen ja Viron suurin eläin. Hirvi on merkittävä luontoa muokkaava eläin ja myös tärkeä riistaeläin. Hirvi on elokuvassa ”pääroolissa”. Elokuva seuraa hirven elämää vuoden ajan. Keskustelkaa ensin elokuvan tapahtumista.
Tehkää sitten luokan kanssa yhteinen hirviprojekti. Jaa oppilaat pareihin tai pienryhmiin ja anna jokaiselle ryhmälle oma aihe. Aiheet voivat olla esimerkiksi: tuntomerkit ja sopeumat, elinympäristö, ravinto, saalistajat ja uhat, levinneisyys ja määrä, elintavat eri vuodenaikoina (eri vuodenajat voi antaa eri ryhmille), merkitys riistaeläimenä ja hirvi kulttuurihistoriallisena eläimenä. Oppilaat selvittävät tietoa omasta aiheestaan ja tekevät lyhyet kirjalliset ja kuvalliset esitelmät. Oppilaita on hyvä kannustaa erityisesti visuaaliseen puoleen ja pyytää heitä piirtämään kuvia ja sorkanjälkiä, tulostamaan karttoja, keräämään materiaalia luonnosta (hirvien ravintoa), jne. Kootkaa hirviprojektin tiedot luokan seinälle ja oppilaat pitävät esitelmän muille omasta aiheestaan.

Ylen artikkelista "Hirvi on metsän kruunupää" löytyy perustietoa ja videoita hirvestä. Sivua voi käyttää projektin alussa aiheeseen aktivoinnissa.

5. Ihmettele Viron luontoa luontokameroiden avulla! Virossa käytetään paljon suosittuja luontokameroita. Luontokamerat mahdollistavat eläinten seuraamisen niitä häiritsemättä ja eläinten arkea on mahdollista tarkkailla aidoimmillaan. Kameroiden ohjelmisto vaihtuu vuodenaikojen mukaan eri eläinlajien aktiivisuudesta riippuen. Kiinnostavaa katseltavaa riittää ympäri vuoden. Tarkkailkaa eri kameroiden lähetyksiä ja eläinten käyttäytymistä. Yhtä lähetystä on hyvä seurata vähintään 10 minuutin ajan. Mitä eläimet tekevät? Miksi ne käyttäytyvät niin? Tutustukaa lähetysten lajeihin tarkemmin ja pyrkikää etsimään lajin selkeät tuntomerkit lähetysten avulla. Oppilaille voi antaa tehtäväksi tarkkailla yhden lajin elämää viikon ajan ja kirjaamaan ylös tapahtumia ja käyttäytymistä.

Luontokamerat:

Looduskalender

Viron metsähallituksen luontokamerat

Huom. Monet kamerat toimivat aurinkoenergialla eli lähetyksissä saattaa olla ajoittaisia katkoksia.