keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

1. Viron ja Suomen luonnon yhtäläisyydet ja erot
Viron ilmasto ei eroa kovinkaan paljon Suomen ilmastosta. Viro sijaitsee rajavyöhykkeellä, jossa pohjoinen havumetsävyöhyke vaihtuu vähitellen eurooppalaiseksi lehtimetsäksi. Tutkikaa kasvillisuusvyöhykkeitä esittävää karttaa. Selvittäkää Viron ja Suomen yleisimmät puulajit ja lajien prosentuaaliset määrät molemmissa maissa. Miten Suomen ja Viron kasvillisuus eroaa tai on samankaltaista? Selvittäkää seuraavien lajien lajimäärät Virossa ja Suomessa: hirvi, susi, valkoposkihanhi, metsäkauris, suokukko, laulujoutsen, sammakko, kurki ja villisika. Selvittäkää kuinka paljon Suomessa ja Virossa on soita. Pohtikaa syitä mahdollisiin eroihin.

2. Jääkausi
Elokuvassa kerrottiin jääkauden muokanneen Viron maisemia. Tutkikaa viimeisimmän jääkauden mannerjäätikön laajuutta. Kuinka laajalle mannerjäätikkö ulottui? Selvittäkää ja keskustelkaa jääkauden jälkeensä jättämistä jäljistä. Suomestakin löytyy paljon viimeisimmän jääkauden jälkiä. Keskustelkaa ovatko oppilaat nähneet jälkiä Suomen luonnossa. Lähtekää retkelle tutkimaan jääkauden jälkiä, kuten hiidenkirnuja, harjumuodostelmia, siirtolohkareita ja silokallioita.

3. Fossiilit
Suomesta ei löydy kovinkaan paljon fossiileita. Virossa fossiilit ovat huomattavasti yleisempiä. Selvittäkää syitä miksi Suomesta ei löydy fossiileita, mutta Virosta löytyy. Verratkaa Suomen kallioperän ja maalajien syntytapoja Viron kallioperän ja maalajien syntytapoihin.

4. Kehystä luonto!
Elokuvassa nähtiin upeita luonnonmaisemia. Leikatkaa pahvista jokaiselle oppilaalle omat kehykset. Ottakaa kehykset mukaan ja lähtekää lähiluontoon retkelle. Pyydä oppilaita etsimään omasta mielestään kaunis tai muuten merkityksellisen näköinen kohta, jonka he kehystävät. Kun kaikki ovat kehystäneet oman kohtansa, kiertäkää luontonäyttelynne yhdessä ja ”taiteilijat” voivat kertoa taulustaan ja siitä miksi ovat kehystäneet kyseisen kohdan.

5. Viron luontokohteet
Selvittäkää Viron suosittuja luontokohteita. Onko joku oppilaista käynyt Virossa luontoretkellä?