keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Tytöt tytöt tytöt 2022. Kuva: Ilkka Saastamoinen / Citizen Jane Productions.

Nuorten seksuaalisuutta on nuortenfiktioissa, kuten elokuvissa ja kirjallisuudessa, perinteisesti tarkasteltu uhkien sävyttämässä valossa. Myös julkista keskustelua nuorten seksuaalisuudesta värittävät usein huolipuhe ja ongelmat, kuten esimerkiksi uutisoinnit seksuaalisesta häirinnästä julkisissa tiloissa, koulussa ja sosiaalisessa mediassa. Vaikka seksuaalisuuteen nivoutuvaa kaltoinkohtelua on erittäin tärkeää nostaa esiin julkisessa keskustelussa, tarvitaan myös myönteistä keskustelua ja representaatioita.

2000-luku on tuonut murrosta siihen, miten nuorten seksuaalisuutta käsitellään fiktioissa kirjallisuudesta elokuviin. Kirjallisuudentutkija Myry Voipio on paikantanut 2000-luvun suomalaisesta tyttökirjallisuudesta murrosvaiheen, jossa tyttöjen seksuaalisuutta alettiin tarkastella rajoitusten ja uhkakuvien sijaan halun, ilon, nautinnon ja moninaisuuden kautta. Seksuaalisuutta ei 2000-luvun tyttökirjallisuudessa myöskään enää yksioikoisesti liitetä romanttiseen parisuhteeseen.

Tytöt tytöt tytöt lähestyy seksuaalisuutta ja seksiä monitahoisesti. Voipion tarkastelemien 2000-luvun tyttökirjojen tavoin seksiä ja seksuaalisuutta käsitellään elokuvassa uteliaisuuden, nautinnon ja sallivien kokeilujen kautta. Seksin merkitykset ovat elokuvassa erilaisia eri hahmoille. Mimmin ja Emman seksiä kuvataan nautinnon, naurun ja ilon kautta, Rönkkö puolestaan kokeilee seksiä useiden eri poikien kanssa, eikä ole ihan varma ovatko intiimi läheisyys ja seksi oikeastaan ollenkaan hänen juttujaan. Monenlaiset tavat harrastaa (tai olla harrastamatta) seksiä, yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa, hyväksytään elokuvassa arvottamatta.

Seksuaalisuus esitetään elokuvassa etsimisen ja kokeilemisen kohteena, jossa saa myös erehtyä ja etsiä itseään. Puhe seksistä on avointa hahmojen välillä. Mikä tärkeintä, seksi pohjautuu elokuvassa molemminpuoliseen suostumukseen, ja suostumuksen pyytäminen on sekä tyttö- että poikahahmoille itsestäänselvä juttu.

Vinkki! Lisätietoa suostumuksesta löytyy esim. Väestöliiton sivuilta.

Vinkki! KAVI:n julkaisema Mediaseksinlukutaitoa nuorille – opas seksipositiiviseen mediakasvatukseen tarjoaa eväitä seksipositiiviseen ja nuorten kasvua tukevaan median seksisisältöjä käsittelevään mediakasvatukseen.

Pohdittavaksi

  1. Millaista seksuaalisuuden moninaisuutta löydätte elokuvasta? Voitte myös katsoa elokuvan trailerin. Millaisen kuvan traileri antaa siitä, miten elokuvassa käsitellään seksuaalisuutta?

  2. Millaisena elokuvassa esitetään tyttöjen ja poikien seksuaalisuutta? Löydättekö eroja/yhtäläisyyksiä?

  3. Verratkaa Tytöt tytöt tytöt -elokuvan esittämää kuvaa seksuaalisuudesta ja seksistä muihin elokuviin, tv-sarjoihin tai vaikka somesisältöihin, mitä olette aiemmin nähneet. Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä löydätte?

  4. Katsokaa Yle Areenasta Luuserit-sarjan toiselta kaudelta ensimmäinen jakso, jossa käsitellään seksiä lukioikäisen Oton näkökulmasta: Miten Luuserit kuvaa nuorten/nuorten aikuisten seksuaalisuutta verrattuna Tytöt Tytöt Tytöt -elokuvaan? 

  5. Tytöt tytöt tytöt -elokuvassa on useita seksuaalisuutta ja intiimiyttä kuvaavia kohtauksia, joiden esittäminen valkokankaalla vaatii erityisen sensitiivistä työotetta elokuvantekijöiltä. Elokuva on yksi ensimmäisistä suomalaisista elokuvista, jonka tekemisessä on ollut mukana läheisyyskoreografi.

    Lukekaa oheinen Koulukinon Kelaamon artikkeli läheisyyskoreografi Pia Rickmanista ja ottakaa selvää, mitä hänen työnkuvaansa kuuluu. Keskustelkaa ja pohtikaa, miksi läheisyyskoreografia tarvitaan ja miten läheisyyskoregrafi voi parantaa työturvallisuutta, työilmapiiriä ja sitä kautta myös elokuvan lopputulosta.