keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Utama 2023. Black Lion Pictures / VL Media.

Valtaosassa elokuvista kerronta rakentuu pitkälti yksilöiden toiminnan varaan. Katsojina koemme, havaitsemme ja ymmärrämme elokuvan tapahtumia henkilöhahmojen kautta, heidän näkökulmastaan. Tiettyjen henkilöhahmojen tunteisiin ja sisäiseen maailmaan syvennytään perusteellisemmin, mikä auttaa usein katsojaa ymmärtämään hahmon motiiveja ja samastumaan tähän. Toisinaan elokuvan kerronta voi kuitenkin tarkoituksellisesti hämärtää tai salata tietoa hahmojensa tunteista ja motiiveista, dramaattisen jänniteen tai tietynlaisen tunnelman luomiseksi.

  1. Miten määritellään elokuvan päähenkilö? Minkälaisista tekijöistä päähenkilö tunnistetaan elokuvaa katsottaessa? (Yksiselitteistä tai oikeaa vastausta ei ole. Pohditaan laajasti mahdollisia tekijöitä, jotka voivat olla keskenään ristiriitaisiakin.)

  2. Muistellaan Utaman katsomiskokemusta.
  • Onko elokuvassa nimettävissä yksi, selkeä päähenkilö? Millä perusteilla eri hahmot voidaan nähdä päähenkilöinä?
  • Kenen näkökulmasta tapahtumia seurataan Utamassa? Vaihteleeko tämä elokuva kuluessa?
  • Kenen hahmon ajatuksia koet ymmärtäväsi parhaiten elokuvan nähtyäsi?
  • Jättikö elokuva tiettyjen hahmojen tunteita ja motiiveja pimentoon? Minkälaisia vaikutuksia tällä oli elokuvan dramaattiseen jännitteeseen, tunnelmaan ja suhtautumiseesi näihin hahmoihin?

Henkilöhahmonalyysi: monitahoinen ja ristiriitainen Virginio

Virginion hahmon keskeisenä konfliktina elokuvassa on halu pysyä kotiseudullaan, sairaudestaan ja haastavista ilmasto-olosuhteista huolimatta. Analysoi Virginion ristiriitaista tilannetta mahdollisimman monista eri näkökulmista. Pohdi mitkä tekijät ohjaavat hänen toimintaansa ja ajatteluaan suhteessa konfliktiin sekä perheenjäseniinsä. Ota huomioon ainakin sukupuoleen, sukupolveen, perinteisiin ja alkuperäiskansaidentiteettiin liittyviä seikkoja.