keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Utama 2023. Black Lion Pictures / VL Media.

Elokuvien tyypillisintä tapaa jäsentää ja rytmittää tarinansa havainnollistetaan usein kolmijakoisella mallilla: alku, keskikohta, loppu. Kullekin vaiheelle tai jaksolle voidaan myös nimetä tietyt tyypilliset piirteet. Elokuvan alussa, ensimmäisen neljänneksen aikana, esitellään keskeiset henkilöhahmot sekä päämäärä tai ongelma, jonka ratkaiseminen muodostuu päähenkilön tehtäväksi. Keskikohta tuo tarinaan tehtävää mutkistavia käänteitä, yllättäviä esteitä, jotka saavat tilanteen näyttämään päähenkilön kannalta lähes toivottomalta. Keskikohdan mitta on tyypillisesti noin puolet elokuvan kestosta ja usein sen voidaan nähdä jakautuvan kahteen osaan, jolloin elokuvan keskivaiheilla tapahtuvan uuden käänteen myötä ristiriidat kärjistyvät, toiminta kiihtyy ja jännitys kohoaa entisestään. Loppujaksossa, elokuvan viimeisellä neljänneksellä, nähdään viimeinen käänne, jonka myötä ongelma ratkaistaan ja päämäärä saavutetaan.

Kolmen näytöksen malli ei ole sellaisenaan sovellettavissa kaikkiin elokuviin. Tarinan kannalta tärkeimpien käännekohtien tunnistaminen ja sijoittaminen aikajanalle voi silti usein auttaa hahmottamaan elokuvan rakennetta. Nämä juonen käännekohdat sijoittuvat elokuvan eri jaksojen murroksiin. Ne tuovat tarinan kulkuun merkittävän muutoksen, tapahtuman tai tietoa, joka horjuttaa aiempaa tasapainoa ja asettaa tilanteet uuteen valoon.

  1. Listataan mahdollisimman monta tapahtumaa Utamasta, jotka voidaan nähdä juonen käännekohtina. Mitkä hetket muuttivat tarinan kulkua olennaisesti ja lähtivät viemään sitä uusiin suuntiin?

  2. Piirretään aikajana joka ilmaisee elokuvan kestoa ja merkitään kaikki mahdolliset käännekohdat karkeasti arvioiden oikeille paikoilleen. Tarkastellaan aikajanaa ja pohditaan:
  • Onko elokuvassa löydettävissä selkeä kolmen näytöksen rakenne (alku, keskikohta, loppu)?
  • Jos tällainen löydetään, mitkä ovat juonen käännekohtia eri jaksojen välillä?
  • Onko elokuvassa nähtävissä useampia rinnakkaisia tarinalinjoja, joilla on omat käännekohtansa?
  • Miten elokuvan juoni poikkeaa rakenteeltaan selkeimmistä ja yksinkertaisimmista malleista?