keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Perhe ja sukupuoliroolit

Utama 2023. Black Lion Pictures / VL Media.

Kysymykset perheen merkityksestä ja perherooleista ovat Utamassa keskiössä. Pääosassa elokuvan perheessä ovat isovanhemmat Virginio ja Sisa sekä heidän pojanpoikansa Clever. Muita perheenjäseniä, joita ei elokuvassa nähdä mutta joista puhutaan, ovat Cleverin isä sekä Cleverin ja hänen puolisonsa syntymätön lapsi. Perhesiteiden aiheuttamat tunteet aaltoilevat elokuvassa rakkaudesta ja hellyydestä suruun ja katkeruuteen. Keskeiseen rooliin nousevat myös kommunikaation ja sen puutteen merkitys ihmissuhteissa.

 1. Tarkastellaan elokuvan perheenjäsenten keskinäisiä suhteita tarkemmin. Listataan rankalaisin viivoin tai ajatuskarttoihin mahdollisimman paljon piirteitä ja tunteita seuraavien henkilöhahmojen välisistä suhteista:
 • Virginio ja Sisa
 • Virginio ja Clever
 • Sisa ja Clever
 • Virginio ja hänen poikansa
 • Clever ja hänen isänsä
 • Virginio ja Cleverin lapsi

2. Myös ikäerot eri sukupolvien välillä vaikuttavat aiheuttavan elokuvan perheessä haasteita. Vanhemman sukupolven edustajien on paikoin vaikea ymmärtää nuorempia sukupolvia ja toisin päin.

 • Minkälaisissa asioissa Virginion ja Cleverin on välillä vaikeuksia ymmärtää tai kunnioittaa toisiaan? Voidaanko näitä asioita selittää sukupolvieron kautta?

  Minkälaisissa asioissa olet itse kohdannut tilanteita, joissa:
 • vanhemman sukupolven on vaikea ymmärtää sinua?
 • sinun on vaikea ymmärtää vanhempaa sukupolvea?

3. Sukupuoliroolit ovat sosiaalisia rooleja, joiden mukaisesti tietyn sukupuolen edustajan odotetaan tai sallitaan käyttäytyvän. Naisen sukupuoleen yleisesti liitettyjä piirteitä, rooleja ja käytöstä kutsutaan feminiinisyydeksi; miehen sukupuoleen liitettyjä puolestaan maskuliinisuudeksi. 
a. Miksi Virginio salailee ja vähättelee sairauttaan? Minkälaisiin maskuliinisiin sukupuolirooleihin tämä voi liittyä?

b. Muistellaan työnteon jakautumista elokuvassa sukupuolittain.

 • Minkälaiset työt näyttäytyvät elokuvan kuvaamassa kulttuurissa “miesten töinä”?
 • Minkälaiset työt puolestaan näyttäytyvät “naisten töinä”?
 • Minkälaisia piirteitä perinteisesti miesten tai naisten töiksi miellettyihin tehtäviin yleensä liittyy? Vastaako elokuva näitä käsityksiä?