keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Inom filmbranschen är det rätt vanligt att man gör filmer av romaner. Kanske för att det i en roman finns mycket som kan användas i en film; som karaktärer, miljöer, dialog och handling. Det är också lättare att be någon läsa en bok för att sätta sig in i berättelsen än att be dem läsa ett filmmanus, då filmmanus och böcker skrivs på helt olika sätt.

I en roman kan vi följa en karaktärs inre tankar och känslor, medan dessa behöver gestaltas visuellt och i handling i en film. Filmmanus är en historia som berättas i bilder, dialog och korta scenanvisningar inramat av en dramatisk struktur. Filmmanus är inga litterära verk, utan mer en ritning för filmen, som ger korta anvisningar om vad som sker i olika scener. Filmmanus är alltid skrivna i presens, och ofta inte särskilt underhållande, jämfört med en roman.

Att omvandla en roman till ett filmmanus kallas för att göra en adaption. Ordet kommer från engelska ordet adapt, som betyder att anpassa, bearbeta. I filmens informationsmaterial berättar regissören att manuset bearbetades i fyra år av de två manusförfattarna. (Nu jobbar man sällan heltid med ett projekt i fyra år, utan en del av tiden brukar gå åt till att invänta fortsatt finansiering). Totalt tog filmprojektet åtta år att genomföra enligt filmens finske producent. Det som främst bearbetades i manuset var huvudkaraktärens gestaltning, då Mikkos karaktär visas i 99% av filmens scener. Det var därför viktigt att hans agerande skulle driva handlingen framåt. Samtidigt jobbade manusförfattarna med att behålla romanens grundtanke och känsla, även om saker försvann eller omarbetade i manuset.

  • Vilka berättarelement finns färdigt i en bok som lätt kan användas i ett filmmanus/en film?
  • Vad behöver speciellt bearbetas för att fungera i en film?
  • Ifall du läst boken fundera då vad som inte tagits med i filmen, och varför du tror att det utelämnats. Finns det något i boken som du saknar i filmen?
  • Vilka andra filmer har du sett som bygger på böcker?