keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

En film definieras ofta som en viss genre (franskt låneord som betyder ”typ” eller ”sort”), t.ex. drama, action, thriller och komedi. Ofta görs det för att lättare kunna distribuera en film och veta vilken målgrupp man ska sälja in den till. Publikens förväntningar på handling och filmupplevelse är olika beroende på vilken filmgenre man ser.

”Hallonbåtsflyktingen” definieras som en komedi. Filmen kan även kallas för en romantisk komedi, eftersom Mikkos invecklingar kretsar mycket kring kvinnorna i filmen. Romantisk komedi (även kallad för rom-com) som genre har utvecklats ur 1930-talets amerikanska screwball comedy films, och kännetecknas av ett romantiskt förhållande i handlingens centrum, dråpliga situationer och förväxling av identiteter. Andra kännetecken är en humoristisk och snabb replikväxling med dräpande oneliners; att romantiska känslor uppstår mellan två personer som i början inte tål varandra; att rika kvinnor stöter på män av arbetarklass samt att kvinnorna ofta är de som styr och driver handlingen framåt.

  • Räkna upp de händelser, förvecklingar och berättargrepp som används i ”Hallonbåtsflyktingen” som är typiska för filmens genre.
  • Varifrån kommer benämningen screwball-komedi?
  • Sök reda på kända screwball-komedier, regissörer och skådespelare.
  • Vilka andra typer av komedier finns det?