keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Veden vartija, kuva Kjell Lagerroos, © Bufo 2021

Saara Saarelan ohjaama Veden vartija (2022) tarjoaa myös erinomaisen mahdollisuuden keskustella Ilja Rautsin käsikirjoituksen pohjalla käytetyn Emmi Itärannan Teemestarin kirja -romaanista (2012). Edetkää näin:

1. Hankkikaa romaani esimerkiksi kirjastosta.

2. Muodostakaa 2 – 5 henkilön ryhmät.

3. Ihanteellinen keskustelun kesto on noin 15 – 20 minuuttia riippuen myös ryhmän koosta.

4. Jokaisen on huolehdittava, että käyttää keskustelussa puheenvuoroja. Hiljaiseksi jäävien osallistaminen on kaikkien ryhmän jäsenten yhteinen tehtävä ja osoittaa toiset huomioon ottavia ja toisia kannustavia vuorovaikutustaitoja.

5. Valmistautuessanne keskusteluun kannattaa tehdä muistiinpanoja oman ryhmän keskustelukysymyksistä.

6. Havaintoja pitää havainnollistaa sopivilla lukunäytteillä teoksesta. Valmistautuessa kannattaa kirjoittaa myös oman ryhmän keskusteluun sopivia teoksen sivunumeroita muistiin, jotta lukunäytteet löytyvät helposti.

7. Keskustelu perustuu luettuun teokseen, mutta rinnalla voi havainnoida myös Saarelan ohjaaman elokuvan sisältöä ja mahdollisia eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä.

Keskusteluryhmien aiheet

Vastaukset ryhmien keskusteluaiheisiin pitää perustella teoksen yksityiskohdilla ja lukunäytteillä.

1. Henkilöt ja henkilöiden väliset suhteet

 • Ketkä ovat teoksen henkilöt?
 • Ketkä ovat päähenkilöitä, entä sivu- ja taustahenkilöitä?
 • Mikä kunkin henkilön merkitys on teoksen kannalta?
 • Millaisia henkilöt ovat luonteenpiirteiltään?
 • Millä tavalla jonkin henkilön puuttuminen tai toisenlainen asema muuttaisi teosta?

2. Miljöö ja miljöön luomisen keinot

 • Mihin aikaan ja paikkaan teos sijoittuu (konkreettinen miljöö)?
 • Minkä ihmisryhmän elämää teoksessa kuvataan (sosiaalinen miljöö)?
 • Mitkä arvot ovat tärkeitä henkilöiden elämässä (ideologinen miljöö)? Millä arvoilla ei niinkään ole merkitystä?
 • Millä tavalla teoksen maailma eroaa maailmastamme? Entä muistuttaa todellisuuttamme?
 • Mitä miljööstä kerrotaan?
 • Mitkä keinot ovat olennaisia teoksen maailman välittämisessä?

3. Genre, juoni ja draaman kaari

 • Mihin genreen romaani mielestänne kuuluu?
 • Mikä on teoksen juoni referoituna?
 • Mitkä tapahtumat juonesta sopivat mihinkin draaman kaaren vaiheeseen?
 • Mitkä ovat teoksen huippukohdat?
 • Mitkä ovat teoksen käännekohdat?
 • Mikä merkitys on teoksen prologilla ja epilogilla?
 • Mitkä teoksen tapahtumista ovat kenties vaikeita elokuvasovituksen kannalta?

4. Kertoja ja kerronnan keinot

 • Mitä voimme päätellä teoksen kertojasta?
 • Mihin kertojan huomio kiinnittyy teoksessa? Mistä hän meille kertoo?
 • Mitä kertoja ei tiedä tai jättää kertomatta?
 • Mikä on suoran kerronnan, dialogin ja kuvailun merkitys teoksessa?
 • Mitä kerronnan keinoa on eniten ja miksi? Mitä opimme teoksesta kunkin kerronnan keinon avulla?

5. Symboliikka ja motiivit

 • Mitä symboleita teoksessa on?
 • Mitä toistuvia motiiveja teoksessa on?
 • Miten tulkitsette symbolit ja motiivit?
 • Mikä merkitys symboleilla ja motiiveilla on teoksen kannalta?
 • Kuinka yleisiä tai tavanomaisia teoksen symbolit ja motiivit ovat esimerkiksi genren kannalta?

6. Aiheet ja tematiikka

 • Mitä aiheita teoksessa käsitellään (ilmeisiä, tulkintaa vaatimattomia)?
 • Mitä asiat tai kysymykset nousevat teemoiksi aiheiden kautta?
 • Millä tavalla symbolit ja motiivit vaikuttavat teemoihin?
 • Kuinka yllättäviä tai ennalta-arvattavia teoksen käsittelemät teemat ovat nykykirjallisuudelle tai genrelleen?