keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

1. Auttaminen, anteliaisuus ja vastavuoroisuus
a) Pohtikaa yhdessä sanoja auttaminen, anteliaisuus, vastavuoroisuus. Käyttäkää apuna alla olevia kysymyksiä. Voitte myös kirjoittaa yhdessä ylös miellekartan sanoista.
•    Mitä auttaminen, anteliaisuus ja vastavuoroisuus tarkoittavat?
•    Miten ne eroavat toisistaan?
•    Mikä on auttamista?
•    Minkälainen on antelias ihminen? Minkälainen on ihminen, joka ei ole antelias?
•    Missä tilanteissa ihmiset ovat vastavuoroisia?
•    Mitä vastavuoroisuuteen kuuluu?
•    Missä tilanteissa voi pyytää apua? Missä tilanteissa ei voi pyytää apua?
•    Missä tilanteissa itse haluaa antaa tai voi antaa apua? Missä tilanteissa ei voi tai ei osaa antaa apua?

b) Keskustelkaa yhdessä, mitä elokuva kertoi auttamisesta, anteliaisuudesta ja vastavuoroisuudesta. Muistelkaa, missä eri tilanteissa joku auttoi toista tai oli antelias. Missä tilanteissa elokuvassa oli vastavuoroisuutta?

2. Pohdinta auttamisesta ja autetuksi tulemisesta
Oppilaat pohtivat pareittain alla olevia kysymyksiä auttamisesta ja autetuksi tulemisesta.
•    Miltä auttaminen on sinusta tuntunut?
•    Milloin sinä olet saanut apua?
•    Miltä avun saaminen on tuntunut?
•    Onko ollut joitain tilanteita, jolloin olet tarvinnut apua, mutta et ole pyytänyt apua? Miltä sinusta on tuntunut?
•    Onko ollut jotain tilanteita, jolloin et ole ottanut tarjottua apua vastaan?
•    Oletko joskus itse tarjonnut apua, mutta toinen ei ole ottanut apuasi vastaan? Miltä se on sinusta tuntunut?

3. Esityksiä
Pohtikaa missä tilanteissa elokuvassa tarjottiin apua ja otettiin sitä vastaan ja missä tilanteissa elokuvassa ei otettu apua vastaan tai sitä ei tarjottu. Muodostakaa neljän hengen ryhmiä. Jokainen ryhmä suunnittelee kaksi eri esitystä, joissa toimitaan eri tavalla, mutta tilanne pysyy samana.
Esimerkiksi:
1. Esitys: Kosonen tarjoutuu käymään Pesosen puolesta kaupassa. Pesonen ilahtuu ja kirjoittaa ostoslistan, missä on Viirun kaikki toiveet.
2. Esitys: Kosonen tarjoutuu käymään Pesosen puolesta kaupassa. Pesonen kieltäytyy vaikka Viiru vinkuu nälkäisenä vieressä.
tai
1. Esitys: Pesonen pyytää, että Kosonen kävisi kaupassa hänen puolestaan. Kosonen kieltäytyy.
2. Esitys: Pesonen pyytää, että Kosonen kävisi kaupassa hänen puolestaan. Kosonen suostuu ilomielin.

4. Kirje nöyrälle Pesoselle
a) Pesonen oli elokuvassa nöyrä. Pohtikaa, mitä nöyryys tarkoittaa. Milloin nöyryys on hyvä asia, milloin siitä voi olla haittaa? Mikä on nöyryyden vastakohta? Pohtikaa yhdessä, miksi Pesonen kieltäytyi hänelle tarjotusta avusta. Pohtikaa myös, miksi Pesonen ei pyytänyt apua vaikka olisi sitä todella tarvinnut. Olisiko Pesosen kannattanut tehdä toisin?

b) Kirjoita Pesoselle lyhyt kirje, jossa kerrto mitä ajatuksia Pesosen toiminta sinussa herättää. Mitä sanoisit Pesoselle? Kertoisitko miltä Viirusta tuntuu? Mitä kertoisit kaiken oppimasi jälkeen Pesoselle auttamisesta, avun pyytämisestä ja avuliaisuudesta?