keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Viiru ja Pesonen – paras joulu ikinä -elokuva kertoo kirjoista ja aikaisemmistakin elokuvista tutuiksi tulleista Viirusta ja Pesosesta sekä heidän naapureistaan. Elokuvassa käsitellään anteliaisuuden, avun antamisen, vastavuoroisuuden sekä odotusten ja pettymyksen kokemisen teemoja. Elokuva soveltuu hyvin alkuopetukseen ja 3. ja 4. -luokkalaisille. Oppimateriaalipaketin tehtävät ovat suunnattu 3. ja 4. -luokkalaisille. Oppimateriaalipaketin tehtävät ovat pääasiassa toiminnallisia pohdinta-, kirjoitus- ja draamaharjoituksia.  

Oppimateriaalipaketin tavoitteena on käsitellä elokuvaa asioiden jäsentämisen, käsitteiden määrittelemisen, kirjoittamisen ja draaman keinoin. Oppimateriaalipaketin tehtävät sopivat käytettäväksi erityisesti äidinkielentunneilla. Elokuvan henkilöitä, miljöötä ja juonta puretaan pienempiin osiin mukaansatempaavien draamaharjoituksien ja kirjoitustehtävien avulla. Oppimateriaalin avulla oppilas oppii vertailemaan kirjoja ja elokuvia keskenään. Oppimateriaalipaketissa on draama- ja kirjoitustehtävien lisäksi keskustelutehtäviä, rakentelutehtävä sekä tiedonhankintatehtävä. Monet tehtävät voidaan myös kuvata, jolloin oppimateriaalin tehtävien avulla voidaan myös harjoitella digitaitoja.

Elokuvan teemoja ovat odotukset ja pettyminen, avun antaminen ja saaminen, anteliaisuus ja vastavuoroisuus sekä nöyryys. Elokuvan ja oppimateriaalipaketin avulla harjoitellaan tunnetaitoja. Oppilas oppii tunnistamaan ja nimeämään tunteita sekä kirjoittamaan niistä.