keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Maailmankuvia ja erilaisia todellisuuksia

Vaikka Yli vuorten -elokuvan tapahtumat sijoittuvat nykypäivän Romaniaan, tuntuvat tarinan jotkin piirteet nyky-Suomesta katsottuna kovin vierailta, jopa erikoisilta. Kuka enää voi vakavissaan uskoa ihmeparantumisiin tai ihmistä riivaaviin demoneihin? Onko nuoren naisen mielen järkkyminen merkki ennemmin menettämisen pelosta, voimakkaasta stressireaktiosta tai jostain muusta lääketieteellisesti todennettavasta mielenterveyden häiriöstä? Kysymys on sikälikin ajankohtainen, sillä keväällä 2013 on keskusteltu ihmeparantamisesta myös luterilaisen kirkon sisällä, liittyen julistaja ja esirukoilija Pirkko Jalovaaran toimintaan.  Onko viime kädessä kysymys maailmankuvien eroista, eli tavoista joilla me ympäröivää todellisuuttamme havainnoimme ja ymmärrämme?

Filosofi Ilkka Niiniluoto on määritellyt maailmankuvan henkilön hyväksymäksi, todellisuutta koskevaksi käsitysten joukoksi. Nämä käsitykset koskevat useimmiten sitä, millaisista olioista tai aineksista todellisuus muodostuu ja millaisia säännönmukaisuuksia ja lakeja siinä vallitsee.

Niiniluodon mukaan maailmankuva voi olla mm.:

  • tieteellinen, mikäli maailmankuvan väitteet ovat hankittu tieteellisin menetelmin ja ovat tiedeyhteisön hyväksymiä.
  • arkikokemukseen perustuva, mikäli maailmankuvan perustana on jokapäiväisen havainnon ja elämänkokemuksen antama tieto itsestä ja ympäristöstä.
  • maaginen, mikäli maailmankuva perustuu tavallisesti perinteeseen nojautuviin käsityksiin luonnossa vaikuttavista hengistä tai hyvistä ja pahoista voimista.
  • uskonnollinen, mikäli maailmankuvaan sisältyy sellaisia väittämiä, joiden perusteluna on uskonnollinen auktoriteetti, kuten Raamattu tai henkilökohtainen uskonnollinen kokemus tai elämys.

    Lähde: Maailmankuva, Wikipedia.

Ovatko yllämainitut maailmankuvat mielestäsi toinen toisensa poissulkevia? Mitä eroa on maagisella ja uskonnollisella maailmankuvalla? Voisiko maailmankuva olla samaan aikaan sekä tieteellinen että uskonnollinen? Mistä johtuu, että yksittäisillä ihmisillä on erilaiset maailmankuvat? Mitä maailmankuva merkitsee yksilön elämänvalintojen kannalta? Miten maailmankuva voi muuttua?

Muistele elokuvan kulkua ja pohdi millaisia maailmankuvia elokuvassa ilmeni. Missä tilanteissa tai kohtauksissa ilmeni piirteitä tieteellisestä, arkikokemukseen perustuvasta, maagisesta tai uskonnollisesta maailmankuvasta? Millaisissa tilanteissa erilaiset maailmankuvat kohtasivat tai törmäsivät? Miten tilanteet ratkaistiin?

Syventävä tehtävä:

Ihmeparantamiskeskustelu
Tutustu  ihmeparantamiskeskusteluun, joka käytiin keväällä 2013 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä koskien Pirkko Jalovaaran pitämiä rukouskokouksia. Tutki Internetissä tai lehdissä tapauksesta käytyä kirjoittelua. Pohdi miten erilaiset maailmankuvat risteytyvät ihmeparantumisen puolesta ja sitä vastaan esitetyissä väitteissä.  Apunasi voit käyttää esim. kotimaa24.fi -sivuston uutisia. Tästä linkistä pääset useampaankin juttuun käsiksi: