keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Yli vuorten -elokuvassa kiihkomielinen uskonnollisuus omalta osaltaan johti Alinan kuolemaan. Mediassa nostetaan tasaisin väliajoin esiin, hieman ehkä huomiohakuisestikin, pienehköissä uskonnollisissa ryhmissä tehtyjä vääryyksiä. Samalla kun uskonto voi tuoda ihmisten elämään hyvää, se voi tuoda osakseen myös liiallista kärsimystä.

Pohdi mitä hyvää tai arvokasta uskonto voi tuoda ihmisten elämään. Mieti myös missä tilanteissa tai minkälaisin edellytyksin uskonto muuttuu pahaksi tai haitalliseksi yksilön tai ryhmän kannalta. Mieti kysymyksiä myös elokuvan henkilöhahmojen kannalta: miten Alinan ja Voichitan suhde uskontoon erosi? Mistä arvioisit erojen johtuvan?

Uskontojen uhrien tuki ry:n sivustolla on listattuna 16 kriteeriä lahkon vaarallisuudelle. Pohdi seuraavien esimerkkikriteerien kautta elokuvassa esiintyneitä teemoja ja tapahtumia.

  • sisäinen kontrolli: miten paljon lahko määrää jäseniensä henkilökohtaisista asioista, jäsenen velvollisuus raportoida tekemisistään ylemmässä asemassa oleville.
  •  johtajan autoritaarisuus: kuinka erehtymättöminä johdon määräyksiä on pidettävä, suljetaanko niiden arvostelija ulkopuolelle. Velvollisuus totella johtajan/johtajien käskyjä.
  • opillinen dogmaattisuus: todellisuuskäsityksen ja oppien jäykkyys. Suvaitsemattomuus erilaista ajattelua kohtaan. Kuinka pitkälle oppi ajattelee jäsenen puolesta tarjoten valmiit mielipiteet.
  • syyllistäminen: onko jäsenen etsittävä vikaa aina itsestään, jos ei sopeudu yhteisöön.
  •  vainoharhaisuus: kuinka paljon jäseniä pelotellaan todellisilla tai kuvitelluilla vihollisilla, joita voivat olla erilaiset viranomaiset, virallinen (lääke)tiede, ja ennen kaikkea lahkosta lähteneet ja siihen kriittisesti suhtautuvat entiset jäsenet.
  • maailmankielteisyys: näkeekö lahko "maallisen" elämän lahkon ulkopuolella täysin arvottomana. Väittääkö se lahkoon kuulumattomien ihmisten joutuvan kuoleman jälkeen helvettiin tai syntyvän uudestaan huonoihin oloihin. Onko sillä apokalyptinen visio, jossa maailmanloppu on lähellä ja vain lahkon sitoutuneet jäsenet pelastuvat.
  • seksuaalinen manipulaatio: kuinka tarkkaan johtajat määräävät alaistensa seksielämästä.
  • väkivallan hyväksyminen: kun johto harjoittaa sitä tai on kyse liikkeen edusta.
  •  ihmissuhteiden rajoittaminen: onko painetta hylätä eri tavalla ajattelevien ystävien ja omaisten seura, "entinen elämä" harrastuksineen ja ilonaiheineen.

Alkuperäinen lista

 

Syventävä tehtävä:

Ihmisen paha?
Tutustu sosiaalipsykologian klassikoiksi nousseisiin Milgramin tottelevaisuuskokeeseen ja/tai Zimbardon eli Stanfordin vankilakokeeseen. Laadi lukemasi ja katsomasi pohjalta elokuva-analyysi, jossa hyödynnät sosiaalipsykologista tutkimustietoa roolinotosta ja pahan ongelmasta. Pohdi miten testitilanteet eroavat elokuvan tarinasta ja päinvastoin. Minkälaisia yhteneväisyyksiä tapauksissa on? Mitä elokuvan tarina ja koetulokset kertovat ihmisen kyvystä tehdä toiselle pahaa tai olla puuttumatta toisten kokemaan kärsimykseen. Miksi on näin?