keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Kuva: MRP Matila Röhr Productions

Elokuvan yleinen kerronnan rakenne jaetaan kolmeen osaan: alkuun, keskikohtaan ja loppuun. Rakenteen tai juonikaavan voi jakaa myös viiteen osaan: esittelyyn, syventämiseen, ristiriitojen kärjistymiseen, ratkaisuun ja häivytykseen.

1. Kirjoittakaa taululle juonikaavan osat ja käykää yhdessä elokuvan rakenne läpi. Keskustelkaa juonikaavan avulla, mitä elokuvassa tapahtui. Nuorempien oppilaiden kanssa elokuvan voi käydä läpi kolmen, ja vanhempien kanssa viiden osan avulla. Opettajan apuna on valmis juonikaava.

2. Jatkakaa edellistä tehtävää ja kirjoittakaa erivärisille pienille papereille elokuvan iloisin/hauskin ja pelottavin/jännittävin kohtaus. Iloiset kohtaukset voi kirjoittaa keltaiselle ja pelottavat punaiselle paperille. Yhdistäkää tehtävään tunnetaitoja ja lisätkää tunteita (surullinen, yllättävä, vihainen). Kiinnittäkää laput taululle piirretyn juonikaavan oikeisiin kohtiin. Keskustelkaa, missä kohtaa juonta oli eniten iloisia kohtauksia, missä taas pelottavia tai muita tunteita käsitteleviä kohtauksia.