keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana

T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti

T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä

T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen ymmärtämiseen

Käykää yhdessä läpi elokuvan aikana kokoamanne lista eläimistä, joita elokuvassa esiintyy. Listalta pitäisi löytyä ainakin seuraavat:

 • tapiiri
 • vyötiäinen
 • sudenkorento
 • perhoset
 • kilpikonna
 • kolmivarvaslaiskiainen
 • hedelmälepakko
 • sammakot
 • kalat

a) Tehkää ryhmissä tai pareittain kuvakollaasi eläimistä. Etsikää eläinten kuvia verkosta. Huomatkaa, että monia eläimiä saattaa löytyä useita eri lajeja. Miettikää, millä hakusanoilla löydätte nimenomaan eteläamerikkalaisia kaloja, sammakoita ja sudenkorentoja.

(Vinkki: englanninkielisestä Wikipediasta löytyy yleensä listoja maanosan tai maan eläimistä, esim. täältä löytyvät eteläamerikkalaiset korennot.)

b) Katsokaa yhdessä tekemiänne kuvakollaaseja. Harjoitelkaa tekemään tutkimuskysymyksiä. Miettikää, mitä haluatte tietää eläimistä. Kysymykset eivät voi olla kyllä-ei-muodossa. Hyviä aloitussanoja ovat:

 • Mitä?
 • Mikä?
 • Miksi?
 • Milloin?
 • Millainen?
 • Kuinka?
 • Kuinka monta?

Kysymyksiin voidaan etsiä vastauksia yhdessä, oppilas voi saada tehtäväkseen etsiä vastausta verkosta, tai tehtävänä voi olla, että oppilaan on löydettävä henkilö, joka osaa vastata kysymykseen. Tällöin tehtävä kannattaa antaa kotitehtäväksi tai antaa lupa soittaa vanhemmille, jotka voivat auttaa. Kannattaa käyttää hyväkseen myös erilaisia verkon asiantuntijaryhmiä ja -palstoja.

c) Omien kysymysten sijaan opettaja voi antaa valmiita kysymyksiä, joihin oppilaat etsivät vastauksia esimerkiksi Wikipediasta. Näitä voivat olla:

 • Minkä kokoinen eläin on?
 • Missä se asuu?
 • Onko se nisäkäs, matelija, lintu, hyönteinen…?
 • Mitä se syö?

d) Eteläamerikkalaisiin eläimiin voi tutustua myös Korkeasaaren sivuilla.