keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

1. Etelä-Amerikka tutuksi videoiden kautta

Tähän on koottu netistä löytyviä videoita, joiden kautta rauhattomampikin luokka jaksaa tutustua aiheeseen.

Autolla Etelä-Amerikan halki. Norjalainen kaksikko yrittää ajaa Perusta Argentiinaan. Yle. Sarja.

Musiikkia ja vähän kulttuuriakin. YouTube. Kesto 3 min.

Iguazu Falls. YouTube. Kesto 2 min.

Etelä-Amerikka Adventure Endurolla. Kuvavideo. YouTube. 13 min.

2. Alustava tutustuminen maanosaan

T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa ympäristöä ja koko maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- ja muita geomediataitoja

a) Etsikää kartalta Etelä-Amerikka ja tutkikaa Etelä-Amerikan ominaisuuksia. Paikallistakaa vuoristot, alangot ja vesistöt. Löydättekö Amazonin?

b) Tehkää ajatuskartta siitä, mitä tiedätte Etelä-Amerikasta ja Amazonista ennen elokuvaa.

c) Jos teillä on käytössänne tietokoneet, tutkikaa Etelä-Amerikkaa Google Earthin tai Google Mapsin avulla. Jos käytätte Mapsia, klikatkaa päälle maapallonäkymä (löytyy samasta valikosta kuin muutkin kartan asetukset.)

Jos Maps ei ole tuttu, nyt on hyvä tilaisuus tutustua siihen. Harjoitelkaa zoomausta, kokeilkaa pinnanmuoto- ja satelliittinäkymää.

 • Miten oletuskartta eroaa muista?
 • Mitä pinnanmuotokartan viivat tarkoittavat?
 • Mikä satelliittinäkymässä on erilaista ja samanlaista muihin     karttoihin verrattuna?
 • Mitä tapahtuu, jos zoomaa tosi kauas taaksepäin?
 • Mitä pääsee katsomaan Street View’lla?

Keskustelkaa siitä, mitä Etelä-Amerikasta löytyy.

 • Kuinka monta maata löydätte?
 • Mikä maa näyttää suurimmalta? Entä pienimmältä?
 • Miten pääkaupungit on merkitty karttaan?
 • Millaiset asiat hallitsevat näkymää, kun katsotte maanosaa kaukaa?
 • Millaisia paikkoja löydätte Street View’lla? Käykää ainakin vuoristossa, sademetsässä, aavikolla ja kaupungissa.    
 • Millaisessa paikassa on paljon ihmisiä ja missä vähän?    
 • Millaisia kasveja näette?    
 • Löytyykö yhtään eläintä?    
 • Missä arvelette olevan lämmintä ja missä kylmää? Onko noissa paikoissa eri näköistä? Mikä on erilaista?
 • Kuuluuko Etelä-Amerikkaan saaria?
 • Millaisia vesistöjä löydätte?
 • Kuinka kaukana paikat ovat toisistaan? Pystyttekö käyttämään hyväksenne mittakaavaa kartan oikeassa alakulmassa?
 • Hahmottakaa etäisyyksiä reittioppaan avulla. Kuinka kauan kestää mennä autolla esimerkiksi Caracasista Buenos Airesiin?

3. Tutustuminen maanosaan ryhmätyönä

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan

T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa ympäristöä ja koko maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- ja muita geomediataitoja

a) Tehkää ryhmä- tai parityö Etelä-Amerikan valtioista. Jokainen ryhmä saa yhden Etelä-Amerikan valtion. Tehtävään voi käyttää kartan lisäksi oppikirjaa ja/tai Wikipediaa. Jakakaa roolit, esim. piirtäjä, kirjoittaja, tiedonetsijä. Rooleja voi työn kuluessa myös vaihtaa.

Ryhmän tehtävänä voivat olla kaikki tai osa näistä:

 • piirtää valtion kartta julistepaperille (sopikaa, onko se topografinen vai muu)
 • merkitä karttaan pääkaupunki ja muita isoja kaupunkeja
 • selvittää maan pinta-ala    
 • selvittää maan asukasluku
 • piirtää havaintokuva siitä, kuinka monta asukasta maassa asuu kilometrillä (tähän kannattaa antaa malli)
 • selvittää, mitä kieliä maassa puhutaan
 • kuvata maan luontoa    
 • kuvata ihmisten elämää
 • kirjata ylös joku kiinnostava yksityiskohta maasta

b) Täydentäkää ajatuskarttaa (tai tehkää kokonaan uusi). Kun yksi ryhmä on esitellyt työnsä, muiden tehtävänä on miettiä, mitä uutta he oppivat ryhmän esityksestä ja mitä siitä kirjoitetaan ajatuskarttaan.

c) Muistakaa lopuksi tehdä itsearviointi, jossa arvioidaan ryhmän toimintaa.

Elokuvan aikana

Tarkkailkaa, kuinka monta eri eläinlajia näette ja tunnistatte. Kootkaa ne listaksi heti elokuvan jälkeen.