keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä

T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen ymmärtämiseen

Sademetsästä löytyy selkeä teksti pedanetistä. Sieltä löytyy myös linkkejä sademetsäaiheisiin videoihin.

Värittäkää kuva sademetsästä ja kiinnittäkää siihen nimikylttejä eläimille ja kasveille. Värityskuva löytyy esimerkiksi täältä.

Liimatkaa kuva isommalle kartongille ja nimetkää sademetsän eri kerrokset.

            30-50 m                   puiden latvustot, päällyskasveja kuten orkideoja ja liaaneja  
            10-20 m                   pienemmät puut       
            5 m                   pensaat       
            0 m                   maan pinta, vain vähän kasvillisuutta