keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Anna joen virrata. 2023 ©MerFIlm

Suomas dovdet funet sápmelaččaid áššiid. Vuođđoskuvlla oahppoplána ii geatnegahte oahpahit sámeáššiid birra. Oahpahus- ja kulturministeriija diŋgon čielggadusa mielde (Miettunen Tuuli 2020) vuođđoskuvlla oahppogirjjiin lea dušše unnán diehtu sápmelaččaid birra. Ja jos sápmelaččaid birra juoga máinnašuvvo, de dat vuođđuduvvá eanaš suopmelaččaid oainnuide sápmelaččaid birra, dološáigái ja rasisttalaš stereotiippaide.  

Oahpaheaddji lea buorre vuodjut duogáš- ja oahppomateriálaide, maid leat sápmelaččat ieža ráhkadan dahje maid sii leat leamašan mielde ráhkadeame:   

Dábálaš dieđut: 

Bargobihtát ja materiálat skuvlabargui 

  • Oahpahallet dearvvahit ja giiti davvisámegillii, anárašgillii ja nuortalašgillii sanosesaameksi.yle.fi-siiddus