keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Elokuvan keskiössä on Kumpulan kylää reunustavien vuorten pato. Johtaja Kroisos Myyrä haluaa rikkoa padon, koska patojärven pohjalta on löytynyt kultaa. Jos järvi tyhjenee, kulta voidaan kerätä.

  • Mikä pato oikein on?
  • Kenen rakentama elokuvan pato on? (Majavien.)
  • Mikä toinen eläin rakentaa patoja? (Ihminen.)
  • Miksi ihmiset rakentavat patoja? (Tulvien estämiseksi ja viljelymaiden kasteluun. Suomessa patoja rakennetaan useimmiten vesivoimalan perustamiseksi. Vesivoimala on ihmisille tärkeä, koska se tuottaa sähköä. Suomessa on n. 90 vesivoimalaa.)
  • Oletko sinä nähnyt padon? Missä on sinun lähin patosi?

Tehtävä 1:

Tutkikaa padon merkitystä rakentamalla pihalle tai hiekkalaatikkoon pieni kaupunki, jonka keskellä virtaa joki. Jos ei sada, voitte laskea jokeen vettä letkulla. Sijoittakaa asuintaloja joen rannoille. Rakentakaa sitten niin tukeva pato, että se muodostaa järven. Mitä tapahtuu? Osa taloista jää veden alle padon yläjuoksun puolella, mutta vastaavasti alajuoksulle tulee tilaa uusille taloille. Siirtäkää talot uuteen paikkaan. Pohtikaa leluja draaman apuna käyttäen, voiko padosta olla haittaa, esimerkiksi alajuoksun kalastajille, lohille jotka nousevat kutemaan tai vaikkapa Mekong-joen jokidelfiineille? Mitä tapahtuu, jos pato hajotetaan?

Tehtävä 2:

Onko pato pelottava? Käsitelkää padon aiheuttamia tunteita tunnekuvien- tai korttien avulla. Turvallisuuden tunnetta lujittaa muistutus siitä, että patoja huolletaan jatkuvasti ja ne murtuvat äärimmäisen harvoin.