keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Elokuvaa Hevi reissu on kuvailtu mm. ”oikeasti hauskaksi”, ”pöljäksi komediaksi” ja ”komediaksi, joka vetää asiat överiksi”. Erityisesti kehua ovat saanut elokuvan tapa nauraa hevikulttuurin kliseille sekä humoristiset mutta sympaattiset henkilöhahmot. Elokuva tarjoaa loppua kohden myös odottamattomia yllätyksiä.

Huumori ja nauru liittyvät elokuvaan läheisesti, ja komedia lajityyppinä on aina ollut elokuvalle tärkeä ilmaisukanava. Komedialle tyypillisiä elementtejä, kuten yllättäviä käänteitä, karrikointia, vauhtia, ylösalaisin käännettyjä valta-asemia ja vahvaa visuaalisuutta, löytyy usein esimerkiksi klassisista animaatioista. Komedian tavoita on saada katsoja huvittumaan ja nauramaan hassuille tapahtumille ja humoristisille henkilöhahmoille. Iloa tuottavaan komediaan kuuluu yleensä onnellinen loppu.

Lähde: Kovanen, Marjo & työryhmä (2013): Elokuvakasvatuksen opas. Otava. Keuruu.

1. Tutustukaa seuraaviin komedian alalajien määritelmiin, ja pohtikaa niiden pohjalta, minkälainen komedia elokuva Hevi reissu on, ja miten onnistunut  elokuva mielestänne komediana on.

Farssi

Komedia, jonka viihdyttävyys perustuu väärinkäsityksiin, salaisuuksiin, absurdeihin tilanteisiin, suulliseen huumoriin ja nopeaan, loppua kohden kiihtyvään juoneen. Usein mukana on myös vähintään yksi takaa-ajokohtaus. Farssit päättyvät yleensä onnellisesti.

Parodia

Parodia on ivallinen, piikittelevä, liioitteleva tai koominen toisen vakavamielisen teoksen jäljitelmä, joka tehdään naurunalaiseksi. Toisaalta moniakin asioita voi parodioida, kuten jonkun elämäntyyliä. Parodia muistuttaa satiiria, mutta pääero lienee, että parodialla tarkoitetaan yleensä humoristista mukaelmaa teoksesta, kun taas satiirilla viitataan humoristiseen mukaelmaan reaalimaailmasta. Merkitykset ovat kuitenkin osittain sekoittuneet ja parodiaa käytetään myös satiirin merkityksessä ja kääntäen.

Screwball-komedia

Alalajilla viitataan tyypillisesti Yhdysvaloissa 1930–1940-lukujen komediaelokuviin, joita kuvaavat nokkelasanainen vuoropuhelu, farssimaiset, mahdottomantuntuiset tilanteet ja erityisesti seurustelua tai avioliittoa kuvaavat teemat. Screwball -komedioissa kuvataan usein eri yhteiskuntaluokkien välisiä ristiriitoja.

Slapstick-komedia

Yliammuttuihin fyysisiin törmäilyihin ja sattumuksiin perustuvaa komiikkaa. Tyypillinen esimerkki siitä on kermakakun litistäminen jonkun kasvoihin. Lähinnä sitä on käytetty vanhoissa mykkäfilmikomedioissa ja nykyään varsinkin erilaisissa piirretyissä, joissa ruumiillista kipua ei oikeastaan esiinny.

Musta komedia

Normaalisti vakavina ja traagisina pidettyjä asioita käsitellään mustassa komediassa humoristisesti tai satiirisesti. Musta huumori kuvaa maailman absurdiutta, ristiriitaisuutta ja julmuutta yksilön näkökannalta. Musta huumori korostaa kaiken suhteellisuutta. Tällöin asetetaan myös vakavat, ”pyhät” arvot ja itsestäänselvyydet naurunalaisiksi.

Lähde