keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
© Tuffi Films / Uwa Iduozee

Keskeiseksi teemaksi elokuvassa muodostuu rasismin ja äärioikeiston nousu Suomessa. Ville Haapasalon esittämän Jannen hahmon kautta avautuu yksi tulkinta äärioikeiston nousun taustalla vaikuttaviin syihin. Janne on vastikään eronnut keski-ikäinen työtön mies, joka katsoo maahanmuuttajien olevan syypäitä omaan ja kavereidensa ahdinkoon. Jannen katkeruudella sävytetty logiikka tiivistyy tämän Lennille mielenilmauksessa esittämään retoriseen kysymykseen: ”Miksiköhän noilla on kaikkea mitä sulla ei oo?”.

Ryhmän toiminnassa suomalaisuus vaikuttaa rajoittuvan vain valkoisten suomenkielisten etuoikeudeksi, vaikka suomalaisuus kattaa todellisuudessa laajan joukon ihmisiä, joilla on hyvin monenlaisia kulttuuri- ja kielitaustoja ja historioita. Uusnatsiryhmän ajattelussa luodaan voimakasta vastakkainasettelua ”hyvien” (valkoisten) suomalaisten ja ”pahojen” muualta tulleiden ihmisten välille, ja rakennetaan samalla mielikuvaa omasta paremmuudesta ja oikeudesta kohdella toisia syrjivästi.

1. Millaisia käsityksiä erilaisista ihmisistä Lennin läheiset aikuiset tuovat esiin elokuvassa? Miksi ihmisten erilaisuus on heille ongelma? Mistä heidän ajatuksensa voisivat olla peräisin?

2. Millaisia syitä elokuvasta voidaan löytää sille, että Lenni menee mukaan uusnatsiryhmän toimintaan?

3. Minkälaisena uusnatsiryhmän toiminta kuvataan elokuvassa? Millaisia henkilöhahmoja heistä on tehty? Millaisia repliikkejä heillä on elokuvassa?

4. Radikalisoitumisen piirteet

Tutustukaa Kirkon Ulkomaanavun verkkosivuilta löytyvään kuvaan, jossa selitetään nuoren ääriryhmään ajautumisen tekijöitä. Verratkaa kuviosta löytyviä tekijöitä Lennin henkilöhahmoon ja hänen elämäntilanteeseensa. Mitkä kuviosta löytyvät asiat voisivat selittää Lennin päätymistä mukaan uusnatsiryhmän toimintaan? Millaiset asiat puolestaan tuovat elokuvassa Lennille turvaa ja ymmärrystä toisia kohtaan?

5. Rasismi ja rodullistaminen Suomessa

Lukekaa toimittaja Koko Hubaran haastattelun pohjalta kirjoitettu artikkeli ”Hyväntahtoiset suomalaiset rodullistavat vahingossa – ja siksi rasismista pitää puhua”. Keskustelkaa artikkelin pohjalta:

 • Mitä tarkoittaa rodullistaminen?
 • Miten rodullistamiseen voisi puuttua?
 • Millaista rasismi on Suomessa nykyään?
 • Miten voisi puuttua tilanteeseen, jossa joku puhuu tai käyttäytyy rasistisesti? Vinkkejä tähän löytyy muun muassa Unicefin sivuilta.
 • Miten empatiaa ja kunnioitusta toisia ihmisiä kohtaan voisi lisätä yksilön tasolla? Entä yhteiskunnan?

Etninen profilointi

Elokuvan loppupuolella on kohtaus, jossa Lenni ja hänen kaverinsa kivittävät rikki ostoskeskuksessa sijaitsevan moskeijan ikkunat. Moskeijaa käyttävät miehet palaavat paikalle, ja koittavat pysäyttää pojat, jolloin heidän välilleen syntyy käsirysy. Poliisin saapuessa paikalle on asianosaisten kohtelu silmiinpistävän eriarvoista: ruskea mies kaadetaan välittömästi kovin ottein maahan, kun taas valkoiseen nuoreen mieheen ei kohdisteta samanlaista voimankäyttöä. Poliisin toiminnasta voidaan päätellä, kenet he olettavat syylliseksi tappelun puhkeamiseen.

Poliisi vaikuttaa kohtelevan kohtauksessa paikallaolijoita eriarvoisesti heidän ihonvärinsä ja etnisen taustansa perusteella. Tällöin kyse on rakenteellisesta rasismista, johon liittyy olennaisesti etnisen profiloinnin käsite. Helsingin yliopiston Pysäytetyt-tutkimushankkeen verkkosivuilla kuvataan etnistä profilointia seuraavasti:

"Etnisellä profiloinnilla tarkoitetaan sitä, että pysäytyksen tai muiden toimien ensisijainen tai ainoa syy on pysäytettävän ihmisen etnisyys, uskonto  tai kieli. Etniseen profilointiin voivat syyllistyä esimerkiksi poliisi, vartijat, myyjät, tullivirkailijat, rajavartijat ja järjestyksenvalvojat. 

Etnisesti profiloituun ihmiseen kohdistuu etnisyyden tai uskonnon vuoksi epäily, että hän rikkoo lakia tai sääntöä, tai että hän on todennäköinen häirikkö. Etninen profilointi on laitonta, koska se on syrjivää. Profilointi tuottaa eriarvoisuuden ja ulkopuolisuuden kokemuksia ja voi horjuttaa luottamusta viranomaisiin."

6. Tutustukaa Pysäytetyt-tutkimushankkeen verkkosivuihin. Katsokaa sivustolta löytyvä video, jossa tutkija Aminkeng Atabong Alemanjin kertoo tilanteesta, jossa hän ystävineen joutui etnisen profiloinnin kohteeksi. Keskustelkaa videon pohjalta:

 • Miksi poliisi väitti pysäyttäneensä tutkijan? Miksi syy vaikutti epäuskottavalta?
 • Millaisia vaikutuksia etnisellä profiloinnilla voi olla sen kohteeksi joutuviin ihmisiin? Entä silminnäkijöihin?
 • Mitä etninen profilointi kertoo syrjinnästä yhteiskunnassa laajemmin?
 • Mitä etnisen profiloinnin kohteeksi joutuva voisi tehdä asialle? Entä tilannetta sivusta seuraava henkilö?
  Sivustolta löytyy myös video, joka sisältää toimintaohjeita tilanteisiin.