keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Juno huomaa lehdessä lapsettoman pariskunnan ilmoituksen, jossa he etsivät itselleen lasta. Juno tutustuu täydelliseltä vaikuttavaan pariskuntaan ja päättää antaa lapsensa heille adoptoitavaksi. Juno ja pariskunnan miehen (Jason Bateman) välille syntyy erikoinen suhde. Junolle selviää, että lapsi on ainoastaan pariskunnan naisen (Jennifer Garner) haave. Pariskunta päätyy eroon, ja Juno antaa lapsensa äitiydestä haaveilevan naisen adoptoitavaksi.

a) Selvittäkää, mistä syistä lapsettomuus voi johtua. Miten lapsettomuutta hoidetaan?
 
”Lapsettomuus on psykososiaalinen ongelma, jossa lasta haluava pariskunta tai yksinelävä ei syystä tai toisesta ole kykenevä sellaista hankkimaan. Lääketieteellisesti tahaton lapsettomuus määritellään tilanteeksi, jossa pariskunta ei ole vuoden yrittämisestä huolimatta ole onnistunut saamaan raskautta alulle. Tahaton lapsettomuus on ollut viime vuosina länsimaissa kasvussa muun muassa synnyttäjien iän nousemisen vuoksi. Suomessa se koskee arviolta 15 % hedelmällisessä iässä olevia pareja.Lapsettomuus voi olla myös harkittua ja asianomaisten kannalta hyväksytty tila. Ongelmaksi koettua lapsettomuutta voi hedelmättömyyden lisäksi aiheuttaa myös lapsen kuolema ja itsensä lapsettomiksi voivat kokea myös yksinelävät tai samaa sukupuolta olevan kumppanin kanssa parisuhteessa olevat. Tämän lisäksi lapsettomuus voi olla myös ns. sekundäärilapsettomuutta eli pariskunta haluaa saada enemmän lapsia, mutta ei saa.” (Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Lapsettomuus)
 
Lapsettomuus miehillä voi johtua esimerkiksi siittiöiden kokonaan puuttumisesta tai niiden huonosta liikkumiskyvystä. Naisella lapsettomuutta voivat aiheuttaa esimerkiksi munasolun kehittymisen ja irtoamisen häiriöt sekä munanjohtimien ongelmat. Munanjohtimet voivat tukkeutua muun muassa tulehdusten tai sairauksien vuoksi. Myös kohdun rakenteessa olevat ongelmat voivat aiheuttaa lapsettomuutta.Joskus lapsettomuuden taustalta voi löytyä pariskunnan toisen osapuolen haluttomuus tulla vanhemmaksi tai ei-hedelmälliseen aikaan ajoitettu yhdyntä. Joskus syytä lapsettomuuden aiheuttajaan ei löydetä lainkaan.
 
 
b) Laatikaa pareittain kuvitteellinen ilmoitus lasta adoptoivalle pariskunnalle. Vertailkaa valmiita ilmoituksia ja keskustelkaa, millä argumenteilla ”pariskunnat” ovat ilmoittaneet olevansa hyviä vanhempia adoptiolapselle.