keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Ennen elokuvaa

Ottakaa selvää nepalilaisesta kulttuurista ja historiasta. Käykää läpi ainakin perusasiat: elokuvassa esitellään Nepalin köyhää ja länsimaiselta katsantokannalta takapajuista puolta, jota on helpompi ymmärtää, jos on jonkinlainen käsitys maan kulttuurihistoriasta. Esille tulevat mm. kastijärjestelmä, hindulaisuus ja buddhalaisuus.

Elokuvan jälkeen

Nepal: tavat ja olot

a) Elokuvassa tulee esiin monia epäkohtia elämästä Nepalista. Tehkää yhdessä lista kaikesta, jonka katsoitte epäkohdaksi tai ongelmaksi. (Näitä voivat olla esimerkiksi köyhyys, lapsiprostituutio, lasten myyminen töihin, kouluttamattomuus, kastijärjestelmä, tarve synnyttää poikalapsi, taikausko…)

Käykää lista läpi yhdessä miettien, mitkä epäkohdista näyttäytyvät epäkohtina teille, mutta ovat nepalilaisille itselleen vain osa tavallista elämää.

  • Keskustelkaa, pystyisittekö hyväksymään nuo asiat jos olisitte itse syntyneet Nepalissa, tai toisaalta jos muuttaisitte nyt asumaan Nepaliin.
  • Miltä ne näyttäisivät teille? (Jos on liian vaikeaa kuvitella syntyneensä Nepaliin, miettikää, miltä tavat näyttävät Sharmilalle.)
  • Pitäisikö teidän pystyä hyväksymään ne jos olisitte syntyneet Nepaliin tai jos menisitte sinne nyt? Miksi tai miksi ei?

Lista muodostuu yksittäisistä ongelmista, mutta monella yksittäisellä ongelmalla saattaa olla takana yhteinen syy.

  • Miettikää, miten eri epäkohdat ja ongelmat kytkeytyvät toisiinsa. Miettikää myös niiden takana olevia mahdollisia syitä, kuten kastijärjestelmää, kuningaskeskeistä valtiojärjestystä ja maailmankuvaa, joka meille näyttäytyy helposti taikauskona.
  • Millä tavoin uskonto ja yhteiskunta kytkeytyvät toisiinsa? Onko sillä merkitystä?
  • Nepal oli yli sata vuotta eristyksissä muusta maailmasta (1846-1950). Nämä olivat vuosia, jolloin Euroopassa ja muualla maailmassa kulttuurin ja yhteiskunnan muutos oli huimaa, kun maataloudesta siirryttiin teollisuuteen ja vanhat valtarakenteet murtuivat. Miten arvelette satavuotisen sulkeutuneisuuden vaikuttaneen Nepalin nykytilanteeseen?
  • Keskustelkaa, kuinka paljon ihmisten köyhyyttä ja pahoinvointia voi oikeuttaa kulttuurisilla tai uskonnollisilla syillä.

b) Ehkä huomasittekin, että elokuvassa tunnutaan keskittyvän erityisesti asioihin, jotka meidän näkökulmastamme näyttäytyvät ongelmina. Esimerkiksi perinteiset aikuistumisriitit tytön ensimmäisten kuukautisten kohdalla eivät välttämättä kaikista tunnu aivan niin järkyttäviltä kuin elokuvassa annetaan ymmärtää – eivätkä ole kovinkaan harvinaisia maailman eri kulttuureissa. Usein tyttö tietää, mitä on tulossa, ja näkee sen itsekin pelottavana mutta positiivisena siirtymänä aikuisuuteen. Sen jälkeen hän voi myös olettaa toisten kohtelevan häntä aikuisena. Ajatus, että nainen on epäpuhdas kuukautistensa aikaan eikä siksi voi työskennellä esimerkiksi keittiössä, itse asiassa takaa naisille muutaman päivän loman joka kuukausi.

  • Miettikää, millaisen kuvan saitte elokuvan perusteella Nepalista. Mikä siellä on hyvää, mikä huonoa?
  • Arveletteko, että tämä kuva on realistinen?
  • Löydättekö Nepalista lisää myönteisiä puolia esimerkiksi googlaamalla?

Tutustukaa myös Nepalin tapahtumiin elokuvan tapahtuma-ajan jälkeen. Laian kouluhanketta ovat seuranneet muun muassa maareformit, kymmenen vuotta kestänyt sisällissota ja maolaisten nousu valtaan. Millaista arvelette Nepalissa olevan nyt?