keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Kehitysyhteistyötä vai maailmanparannusta?

Laia on mennyt Nepaliin auttamaan ihmisiä ja muuttamaan maailmaa. Nykyään puhutaan paljon maailmanparannuksesta ja siihen suhtaudutaan eri tavoin. Joidenkin mielestä maailmanparantajien pitäisi ensin hoitaa kaikki asiat täydelliseen kuntoon kotona, joidenkin mielestä maailman hyvinvoinnin lisääminen on hyväksi kaikille.

a) Keskustelkaa

  • Mitä mieltä sinä olet Laian työstä?
  • Olisiko Laian pitänyt jäädä kotiin?
  • Millaisia motiiveja hänellä oli työhönsä? Millaisia uhrauksia hän oli tehnyt?
  • Millaisista syistä vapaaehtoistyötä yleensä tehdään?
  • Millaista hyötyä työntekijä siitä saa?
  • Ajatteletko, että voisit itse joskus mennä vapaaehtoistyöhön ulkomaille?
  • Millaista työtä haluaisit tehdä?

b) Elokuvassa Laian hanke laajeni lopulta opettamisesta slummin lasten auttamiseen ja sitä kautta näiden äitien kouluttamiseen. Usein ongelmat kytkeytyvät toisiinsa, ja vaikka keskittyminen yhden asian parantamiseen saattaa tuntua turhauttavalta, se pidemmällä tähtäimellä hyödyttää muitakin.

Valitkaa ryhmissä yksi ongelmakohta, johon haluaisitte puuttua. Suunnitelkaa hanke pääpiirteittäin ja esitelkää se muille. Hankkeet voivat liittyä esimerkiksi koulutukseen, tyttöjen ja naisten asemaan, lapsiprostituutioon, ympäristönsuojeluun, puhtaaseen veteen… Yrittäkää pysyä realistisena. Miettikää, millaista rahoitusta tai muuta apua hankkeenne tarvitsisi ja mistä sitä voisi saada. Kirjoittakaa artikkeli tai apurahahakemus, jossa esittelette hankkeen Nepalissa ja jolla pyritte hankkimaan sille rahoitusta. Hakemuksesta tulee yleensä käydä ilmi tavoite, suunnitelma sen saavuttamiseksi ja budjettiarvio. Budjettiarvion voi kuitenkin tässä jättää pois, jos se tuntuu liian hankalalta.

Nepal on yksi Suomen pääkehitysyhteistyökumppaneita, ja tietoa Suomen projekteista Nepalissa löytyy muun muassa ulkoministeriön sivuilta osoitteesta:

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=67592

(Sieltä löytyy linkki myös mm. kehitysmaatiedon portaalin Nepalin sivuille.)

Voitte käydä tutkimassa projekteja inspiraatioksi tai miettiä artikkelien kirjoittamisen jälkeen, sopisivatko projektinne esimerkiksi ulkoministeriön rahoitettavaksi.

Hieman erilaiseen tapaan auttaa voi tutustua esimerkiksi Comic Reliefin sivuilla:
http://www.comicrelief.com/

c) Voitte myös miettiä, mitä voitte tehdä nyt, tässä elämäntilanteessa ja omina itseinänne auttaaksenne teitä heikompiosaisia. Voitte valita kohteen läheltä tai kaukaa ja esimerkiksi kartoittaa mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön tai etsiä kohteita, joita haluaisitte ja pystyisitte tukemaan rahallisesti. Keskustelkaa isoista järjestöistä kuten Amnestysta, Unicefista ja Greenpeacesta, jotka ovat varmasti kaikille tuttuja ahkeran katuvarainkeruun ansiosta. Miettikää myös pienempiä järjestöjä. Ketä haluaisitte auttaa eniten? Vanhuksia, lapsia, nuoria, kehitysvammaisia, maahanmuuttajia…? Helsingissä toimivat mm. http://www.keharikaveri.fi ja HelsinkiMissio, maahanmuuttajien kanssa pääsee työskentelemään esimerkiksi SPR:n kautta. Miettikää, missä omalla paikkakunnallanne kaivattaisiin apua.

d) Piirtäkää sarjakuva erilaisuudesta. Valitkaa itsellenne läheinen erilaisuuden muoto.

Yksi Comic Reliefin projekteja on ollut sarjakuvan tekemisen opettaminen kehittyvissä maissa. Sillä on pyritty antamaan heikommissa oloissa eläville ihmisille ilmaisukeinoja ja luomaan yhteisyyden tunnetta.
Erilaisuutta sarjakuvissa ovat suomalaisista piirtäjistä käsitelleet ainakin mm. Katja Tukiainen (http://www.katjat.net/fair/inti/inti.html) ja Kaisa Leka (http://www.kaisaleka.net/mina/)