keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Boyhood (2015)

Opintojakson voi suorittaa kahdella tavalla:

a. Kokonaan itsenäisesti

Laaditaan suunnitelma, katsotaan etukäteen päätetyt elokuvat, tehdään elokuviin liittyvät tehtävät ja kootaan perinteinen tai sähköinen portfolio. Opiskelija voi ehdottaa myös muita lopputyön muotoja kuin portfolio. Opiskelija voi tehdä opintojakson uutuuselokuvista, klassikkoelokuvista tai sisällyttää opintojaksoonsa molempia.

b. Osittain tuetusti tai lähiopetuksena

Opettaja kokoaa ryhmän, selostaa opintojakson perusidean ja jakaa suunnitelmapohjan opiskelijoille. Opettajajohtoisesti tutustutaan Koulukinon oppimateriaaleihin ja päätetään, mitä elokuvia katsotaan. Jokainen opiskelija laatii tämän jälkeen suunnitelmaansa itselleen henkilökohtaiset oppimistavoitteensa.

Jos elokuvat ovat teatterilevityksessä, sovitaan elokuvanäytöksistä tai päivämäärästä, jota ennen jokainen käy katsomassa valitun elokuvan. Elokuvista keskustellaan sovittuina ajankohtina. Elokuvakeskusteluiden jälkeen opiskelijat valitsevat Koulukinon sivuilta katsottuun elokuvaan liittyvistä tehtävistä itseään kiinnostavat ja vastaavat lopputyönä laadittavaan portfolioon. Jos elokuvat ovat poistuneet teatterilevityksestä ja koulu on hankkinut elokuvien esittämislisenssin, voidaan esimerkiksi sopia elokuvan katsomisesta koululla tai tilata koulukinonäytös elokuvateatteriin.

Keskustelun pohjana tai tukena voidaan käyttää Koulukinon
oppimateriaaleja, mikä voi helpottaa myös opiskelijoiden vastaamista valitsemiinsa kysymyksiin. Opiskelija jatkaa elokuvakokemuksensa prosessointia vastaamalla tehtäviin. Kurssi on suoritettu, kun vastaukset opiskelijan poimimiin tehtäviin on toimitettu arvioitavaksi sovitusti ja koossa on yhteensä 38 työtuntia.

Elokuvakeskustelutapaamiset ja sovitut elokuvanäytökset muodostavat kurssin rungon ja aikataulun. Opintojaksoon kuuluva elokuvaelämäkerta voidaan myös käsitellä jollain opintojakson alkupään tapaamisista siten, että jokainen esittelee omaa elokuvaelämäkertaansa.

Ohjeet elokuvan hankkimiseen

Opintojakson elokuvat voi katsoa itselleen tai ryhmälle sopivimmassa muodossa:

  • Jos paikkakunnalla on oma elokuvateatteri, kannattaa vähintään yksi opintojakson elokuvista pyrkiä katsomaan siellä.
  • Monet elokuvateatterit tarjoavat sarjalippuja, joita voi hyödyntää.
  • Myös alueelliset elokuvakeskukset, KAVIn aluesarjat, IhmeFilmin esityssarjat, festivaalit ja muut esitysmuodot kannattaa huomioida.
  • Itsenäistä katselua varten vanhempia elokuvia voi esimerkiksi lainata kirjastosta, vuokrata videovuokraamosta tai katsoa suoratoistopalvelusta.

Lue lisää:

Lista Suomen elokuvateattereista

Koulukinonäytännön järjestäminen elokuvateatterissa

Elokuvan katsominen koulussa