keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Eisenstein in Guanajuato (2015)

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

Opettajan tukena elokuvaopintojakson ohjaamiseen ja suoritusten vastaanottamiseen toimivat mm. Elokuvakasvatuksen opas (2013), opintojaksosuunnitelmapohja ja ajankäyttötaulukko sekä Koulukinon verkkosivut materiaaleineen.

Opintojakso voidaan hyväksyä esimerkiksi suomen kielen ja kirjallisuuden koulukohtaiseksi syventäväksi tai soveltavaksi kurssiksi (LOPS2016), jolloin elokuvaopintojakso tukee erityisesti kursseja “Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa” (ÄI3), “Tekstit ja vaikuttaminen” (ÄI4), “Nykykulttuuri ja kertomukset” (ÄI6), “Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen” (ÄI7), “Kirjoittamistaitojen syventäminen” (ÄI8) ja “Lukutaitojen syventäminen” (ÄI9). Lukion opetussuunnitelman 2021 mukaisesti opintojakso “Elokuvakulttuurin tuntemuksen syventäminen” tukee erityisesti moduuleita “Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen” (ÄI1), “Vuorovaikutus 1” (ÄI3), “Kirjallisuus 1” (ÄI4), “Tekstien tulkinta 1” (ÄI5) ja “Vuorovaikutus 2” (ÄI7), “Tekstien tulkinta 2” (ÄI11). Koulu päättää opintojakson sijoittelusta ja siitä, minkä kokonaisuuden ja oppiaineen osaksi se kytketään.

Vinkki! Näin opintojakso on viety Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin matematiikkalukion opinto-oppaaseen. (Koulukohtaiset soveltavat kurssit: ÄI13 Elokuvakulttuurin tuntemuksen syventäminen, LOPS2016 Valinnaiset opintojaksot: ÄI15 Elokuvakulttuurin tuntemuksen syventäminen 2 op, LOPS2021)